Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 7/2020 - 15/04/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 7/20)

 

Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, την Τετάρτη 22.04.2020 και ώρα 13:30, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην οικονομική κατάσταση του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

2. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

3. Ανανέωση της μείωσης του μισθώματος του κτηριακού συγκροτήματος των δημοτικών σφαγείων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

4. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου Project Manager για την υλοποίηση του προγράμματος PLASTECO, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Europe (εισηγητής κ. Μαλάς).

5. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου δύο (2) ατόμων (Project Manager και Assistant Manager) για την υλοποίηση του προγράμματος INCIRCLE, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Med (εισηγητής κ. Μαλάς).

6. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 30/20 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης για την υλοποίηση του έργου / πράξης “Σύνταξη / Επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών λιμενικής εγκατάστασης Ρεθύμνου” (εισηγήτρια κα Κουτσαλεδάκη).

7. Ανάκληση των υπ’ αρ. 695/19 και 696/19 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέων για την τροποποίηση των συστατικών πράξεων των ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης” και “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

8. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης δωρεάν σχολικών χώρων, υπό την προϋπόθεση της άρσης των απαγορευτικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19 (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

9. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο δημοτικό νεκροταφείο Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

10. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικοπεδικού χώρου για κατασκευή τάφου στο δημοτικό νεκροταφείο της κοινότητας Γωνιάς (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

04 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)