29/03/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 7/2019

Ρέθυμνο 29.03.2019
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 8848

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 7/19)

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 03.04.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση μελέτης - τευχών δημοπράτησης και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Δρόμοι Περιβολίων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

2. Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014 - 2020» και ειδικότερα στην πρόσκληση υπ. Αρίθμ: 1474/21.03.2019 «Δράση 2.c.re.1: Προβολή του πολιτιστικού αποθέματος με εφαρμογές ΤΠΕ με τίτλο: ΟΧΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ στην ΠΕ Ρεθύμνου - Ομάδα Α και έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δημοσίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου και του Δήμου Ρεθύμνου για την κατάθεση και υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση και προβολή του αρχείου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2017” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Κύριας Σύμβασης και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: “Βελτίωση βατότητας – ασφαλτοστρώσεις οδών Τοπικών Κοινοτήτων 2017 (ΙΙ)” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών στην Κυριάννα» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου 2 οδηγών λεωφορείου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος CIVITAS DESTINATIONS, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου Επιστημονικού Συνεργάτη για την υλοποίηση του προγράμματος CIVITAS DESTINATIONS, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών (εισηγητές κ.κ. Αλεφαντινός, Σπανουδάκης, Σαμψών).

9. Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης με σκοπό την Επέκταση της υπ. αρ. 6326/28-03-2016 σύμβασης με την ένωση εταιρειών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ENSER» για την Εργασία «Καθαριότητα-Οδοκαθαρισμός» (εισηγητής κ. Σαμψών).

10. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (εισηγητές κ.κ. Αλεφαντινός, Σπανουδάκης).

11. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Ανάκληση εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης Δημοτικής Αστυνομίας Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Έγκριση Επιχορήγησης του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου (ΝΟΡ) (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Έγκριση επιχορήγησης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σταυρωμένου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

16. Έγκριση της υπ’ αρ. 51/19 απόφασης του Νομικού Προσώπου “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί διαγραφής παιδιού από Βρεφονηπιακό Σταθμό (εισηγητής κ. Μοτάκης).

17. Έγκριση μετακίνησης αιρετών (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

18. Έγκριση ένταξης διεθνούς συνεδρίου του Πανεπιστημίου Κρήτης υπό την αιγίδα του Δήμου και έγκριση δαπάνης για την παροχή φιλοξενίας στους συνέδρους (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

19. Γνωμοδότηση για την ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

20. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο δημοτικό νεκροταφείο της Τ.Κ. Μαρουλά (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

21. Παραχώρηση χώρου εντός του δημοτικού νεκροταφείου της Τ.Κ. Καλονυκτίου για την κατασκευή οικογενειακού τάφου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)