22/02/18, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 7

Ρέθυμνο 22.02.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 7/18)

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 26.02.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση της Στρατηγικής ΟΧΕ στην ΠΕ Ρεθύμνου, υποβολής της στο πλαίσιο της υπ’ αριθμό 4742/05-10-2017 πρόσκλησης της Περιφέρειας Κρήτης και ορισμός Συντονιστή Εταίρου (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

2. Έγκριση της Στρατηγικής ΟΧΕ Περιοχών Φυσικού Κάλους UNESCO, υποβολής της στο πλαίσιο της υπ’ αριθμό 4742/05-10-2017 πρόσκλησης της Περιφέρειας Κρήτης και ορισμός Συντονιστή Εταίρου (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων (εισηγητής κ. Μαλάς).

4. Έγκριση των υπ’ αρ. 387/17 και 396/17 αποφάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί διαγραφής παιδιών από το Δημοτικό Ωδείο και έγκρισης απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 αντίστοιχα (εισηγητής κ. Μοτάκης).

5. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση όρων σύμβασης για υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στον Αγ. Γεώργιο (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας “Επέκταση – Εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Ανάκληση της υπ’ αρ. 192/16 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας για ορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου “Δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών στην Κυριάννα” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ανέγερση 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Γερανίου Δήμου Ρεθύμνου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Έγκριση εργασιών ανακατασκευής δύο ανοικτών γηπέδων μπάσκετ στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΑΓΟΡ και Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Σύσταση επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου (κ. Ανδρουλάκης).

11. Συμμετοχή ή μη στο Αυτοδιοικητικό Δίκτυο Στήριξης του Παλαιστινιακού Ζητήματος και έκδοση ή μη σχετικού ψηφίσματος (κ. Μανουσογιάννης).

12. Αποζημιώσεις δημοτών (εισηγητής κ. Μαλάς).

13. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 7839/04.04.2017 σύμβασης και διάθεσης ποσού 8.000 € στον ανάδοχο της Υπηρεσίας “Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της Πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων” για την εξυπηρέτηση του κοινού από τα αυτόματα ταμειολογιστικά μηχανήματα του Parking για την εύρυθμη λειτουργία του (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Εκμίσθωση του καταστήματος στη θέση “ΚΑΜΑΡΙ” της Τ.Κ. Γερανίου, Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

16. Παράταση Σύμβασης για «Προμήθεια Εξοπλισμού Σχολικού Συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου και 4ου Λυκείου Δήμου Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Ανάκληση εκθέσεων βεβαίωσης παραβάσεων Ομάδας Ελέγχου και Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

18. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τέλη και πρόστιμα για την αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

19. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

20. Έγκριση Διενέργειας Επαναδημοπράτησης για την ΟΜΑΔΑ 3 «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» της προμήθειας «Προμήθεια Εξοπλισμού Σχολικού Συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου και 4ου Λυκείου Δήμου Ρεθύμνης», μετά από κήρυξη της διαδικασίας ως άγονη λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος και τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

21. Έγκριση 2 πρακτικού μετά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας “Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου – αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης των Νομικών Προσώπων και Σίτιση Μαθητών Μουσικών Σχολείου Ρεθύμνου” για την 1 ομάδα που δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

22. Ψήφιση πίστωσης για τη μετακίνηση των ομιλητών της εκδήλωσης για τα 100 χρόνια από τη μεγάλη αγροτική μεταρρύθμιση του Ελευθερίου Βενιζέλου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

23. Διάθεση πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου, για την εξόφληση παλαιών χρεών των σχολικών επιτροπών (προ Καλλικράτη) προς τη ΔΕΥΑ Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

24. Προσθήκη προσωνυμίας «Αρσάνιο Α΄» στο 5ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου και προσθήκη προσωνυμίας «Αρσάνιο Β΄» στο 4ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

25. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στα Φραντζεσκιανά Μετόχια στον Παγκρήτιο Σύλλογο Καλλιτεχνών Κρήτης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

26. Δωρεάν παραχώρηση, τιμής ένεκεν, τάφου του εκλιπόντος Αντιστράτηγου Ιωάννη Τζανιδάκη στο δημοτικό νεκροταφείο της Τ.Κ. Ελεύθερνας (εισηγητής κ. Σαμψών).

27. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο δημοτικό νεκροταφείο Ρεθύμνης στην περιοχή Τρία Μοναστήρια (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)