15/03/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 6/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 6/19)

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 20.03.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Έγκριση κατάθεσης προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για α) «Αποκατάσταση κτιρίου Φιλαρμονικής – Ωδείου Ρεθύμνης» και β) «Ανέγερση 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

2. Έγκριση κατάθεσης πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στα γήπεδα Ρουστίκων και Αμνάτου Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου “Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Αγ. Γεωργίου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Έγκριση όρων ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χώρου για λειτουργία μόνιμης έκθεσης από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

5. Έγκριση της υπ’ αρ. 47/19 απόφασης του Νομικού Προσώπου “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί έγκρισης απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2017 (εισηγητής κ. Μοτάκης).

6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Βελτίωση βατότητας – ασφαλτοστρώσεις οδών Τοπικών Κοινοτήτων 2017 (ΙΙ)” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Ορισμός Επιτροπής για επιτόπια εξέταση των βλαβών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚ. ΦΩΚΑ & ΑΡΚΑΔΙΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Β1 ΥΠΟΕΡΓΟ: "Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης και Μεταφοράς Λυμάτων παραλιακής ζώνης Δήμου Αρκαδίου" (ΔΙΚΤΥΑ)», οι οποίες προήλθαν από ανωτέρα βία (κακοκαιρία «Ωκεανίς») (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Τροποποίηση ομάδας έργου για την πράξη CASTWATER (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Εξειδίκευση δαπάνης στα πλαίσια του προγράμματος DESTINATIONS για διοργάνωση εκδήλωσης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών (εισηγητές κ.κ. Αλεφαντινός, Σπανουδάκης, Σαμψών).

11. Καθορισμός κέντρου οικισμού “Αλώνες” Δ.Ε. Λαππαίων (εισηγητής κ. Μαλάς).

12. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2019 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Ανάκληση εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

16. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 2ου ΕΠΑ.Λ Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

17. Έγκριση των υπ’ αρ. 42/19 και 44/19 αποφάσεων του Νομικού Προσώπου “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί διαγραφής οφειλών και διαγραφής σπουδαστή από το Δημοτικό Ωδείο αντίστοιχα (εισηγητής κ. Μοτάκης).

18. Ανάκληση της υπ’ αρ. 32/19 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης για την ένταξη του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” σε οργανικές μονάδες (εισηγήτρια κα Υπερηφάνου).

19. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ρεθύμνης στην έκθεση 1ST Greek Alternative Workshop στη Χάγη της Ολλανδίας και μετακίνησης της Προέδρου Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης για το σκοπό αυτό (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

20. Προβολή του Δήμου Ρεθύμνης σε Ειδικές Τουριστικές Εκδόσεις «ΑΝΕΚΟΡΑΜΑ», «ByBUS», «Grec14N Χανιά», «ENJOY», «Ταξίδια» & «On Board» (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

21. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

22. Έγκριση μετακίνησης αιρετών (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

23. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου για την φιλοξενία περιπτέρου του οργανισμού “Το χαμόγελο του παιδιού” (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

24. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικών ποσών από προνοιακά επιδόματα (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

25. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο δημοτικό νεκροταφείο Ρεθύμνης στην περιοχή Τρία Μοναστήρια (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)