14/02/20, Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 4/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 4/20)

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 19.02.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2019 (εισηγητές κ.κ. Μαλάς, Σπανουδάκης).

2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

3. Καταβολή τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε δόσεις (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

4. Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

5. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης για την υλοποίηση του έργου/πράξης «Σύνταξη/Επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών λιμενικής εγκατάστασης Ρεθύμνου» (εισηγήτρια κα Κουτσαλεδάκη).

6. Έγκριση σχεδίου σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (Escrow account) με το Πράσινο Ταμείο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (εισηγητής κ. Μαλάς).

7. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 721/18 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 7/19 όμοια, για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης για την υλοποίηση του έργου “Επισκευή γηπέδου μπάσκετ στην πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων Ρεθύμνου” (εισηγητής κ. Μαλάς).

8. Έγκριση παράτασης λειτουργίας και πρόσθετης στελέχωσης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

9. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας αγοράς ακινήτου – οικοπέδου για την τοποθέτηση προκάτ αιθουσών για την στέγαση του 3ου νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

10. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

11. Έγκριση πραγματοποίησης ενημερωτικής δράσης για το Αλτσχάιμερ από το Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ρεθύμνης (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

12. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Μοτάκης).

13. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ρεθύμνης : α) στο 3ο GREEK PANORAMA Roadshow στις ΗΠΑ και β) στο παγκόσμιο συνέδριο για το γαμήλιο τουρισμό (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

14. Έγκριση συνδιοργάνωσης και υποστήριξης του ετήσιου συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Τουριστικής Προβολής και διεξαγωγής του στο Ρέθυμνο (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

15. Έγκριση καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου Ρεθύμνης που δεν έχουν καμία αξία (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

16. Παραχώρηση χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Γουλεδιανών στο Σωματείο με την επωνυμία “ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΟΝΙΘΕΣ” σε συνύπαρξη με τον οικείο Πολιτιστικό Σύλλογο (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

17. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

18. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

19. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο δημοτικό νεκροταφείο Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

04 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)