12/02/16, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 4 (συνεδρίαση 15/02/2016, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 4

Ρέθυμνο 11.02.2016

 

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 15.02.2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων (εισηγήτρια κα Κελέκη).

2. Έγκριση διενέργειας προμηθειών (εισηγήτρια κα Κελέκη).

3. Ανάκληση της υπ' αρ. 492/13 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας για κήρυξη ή μη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τη διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο Ρεθύμνης – Ηρακλείου (εισηγητής κ. Κονταξάκης).

4. Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας (εισηγητής κ. Κονταξάκης).

5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Διευθέτηση ρέματος στο Σφακάκι” (εισηγήτρια κα Κελέκη).

6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ” (εισηγήτρια κα Κελέκη).

7. Αποδοχή της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου “Ασφαλτόστρωση δρόμου Γυμνασίου – Λυκείου Ατσιποπούλου” (εισηγήτρια κα Κελέκη).

8. Συγκρότηση Επιτροπών α) διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών και β) παραλαβής απευθείας ανάθεσης ειδών – υλικών ΕΚΠΟΤΑ για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας (εισηγήτρια κα Κελέκη).

9. Παράταση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

10. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

11. Έγκριση της υπ' αρ. 57/16 απόφασης του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

12. Έγκριση ή μη κοπής δέντρων (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

13. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στο δημοτικό Νεκροταφείο στην περιοχή Τρία Μοναστήρια του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

24 Φεβρουαρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)