28/12/15, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 36 (συνεδρίαση 24/12/2015, ώρα 18:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 36                                                            Ρέθυμνο 24.12.2015

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 28.12.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση ή μη του σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 346 στην Π.Ε. Περιβολίων (εισηγητής κ. Κονταξάκης).

2. Τροποποίηση ή μη του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 455 στην ιδιοκτησία “ΑΦΟΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟΥ” στην Π.Ε. Μασταμπά – Καλλιθέα του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Κονταξάκης).

3. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής (εισηγητής κ. Κονταξάκης).

4. Χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΟΔΟ Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙ)» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Παράταση Σύμβασης με τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε Ο.Τ.Α. (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

8. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής παραλαβής των έργων α)“Ανάπλαση δημοσίου – κοινόχρηστου χώρου του οικισμού Πρασσών του Δήμου Ρεθύμνου” και β) “Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Δήμου Αρκαδίου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης, εκμίσθωσης, εκποίησης και αγοράς ακινήτων (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

10. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

11. Τροποποίηση της υπ' αρ. 492/12 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το ύψος της συνδρομής του Δήμου Ρεθύμνης στο ΣΕΔΗΚ (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

12. Έγκριση των υπ' αρ. 297/15 και 299/15 αποφάσεων του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί απαλλαγής τροφείων και διαγραφή βεβαιωθέντων τροφείων αντίστοιχα (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

13. Έγκριση ή μη κοπής δέντρων (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

14. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων (εισηγητής κ. Πρόεδρος).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης
Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης
ΜΜΕ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)