22/12/17, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 30

Αριθ. Πρόσκλησης 30                                               Ρέθυμνο 22.12.2017

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 29.12.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1. Συζήτηση επί αιτήματος της ΕΛΜΕΡ για έκδοση ψηφίσματος αναφορικά με τη μοριοδότηση των σχολείων της Π.Ε. Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

2. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση μελετών και τευχών δημοπράτησης των έργων α) “Ολοκλήρωση πεζοδρομίων στην περιοχή μπροστά από το κτίριο Δελφίνι” και β) “Παράκαμψη δρόμος Σταυρωμένος Αστέρι” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Ολοκλήρωση Περιβάλλοντος Χώρου Κλειστού Γυμναστηρίου Περιβολίων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και Περιφέρειας Κρήτης για το έργο “Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Συζήτηση επί αιτήματος συγκοινωνιακής σύνδεσης “9 χωριών του Καμπανού” με το εμπορικό κέντρο του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 507/17 απόφασης Δ.Σ. περί απευθείας αγοράς ακινήτου νότια του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου στην Τ.Κ. Έρφων (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

7. Απευθείας αγορά ακινήτου, στη συνοικία «Μασταμπάς» του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Μαλάς).

8. Αποζημιώσεις δημοτών (εισηγητής κ. Μαλάς).

9. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

11. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για την “Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Έγκριση των υπ’ αρ. 24, 25 και 26 αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

14. Διενέργεια φανερής, πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση μεταχειρισμένων συσσωρευτών οχημάτων/μηχανημάτων έργου και λιπαντικών ελαίων σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81 (εισηγητής κ. Σαμψών).

15. Τροποποίηση υπάρχουσας τριμερούς σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης, ΔΕΔΙΣΑ και ΕΕΑΑ περί μεταφοράς και επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών (εισηγητής κ. Σαμψών).

16. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

18. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

19. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης, εκμίσθωσης, εκποίησης και αγοράς ακινήτων του άρθρου 1 Π.Δ. 270/81 (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

20. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018 (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

21. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και δαπάνης για μεταφράσεις υλικού ιστοσελίδας www.rethymno.guide (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

22. Συνδρομή του Δήμου Ρεθύμνης σε εφημερίδες, περιοδικά και τράπεζες πληροφοριών για το έτος 2018 (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

23. Έγκριση μετακίνησης αιρετών (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

24. Ενημέρωση για το Δημοτικό Νοσοκομείο (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)