01/02/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 3/2019

Ρέθυμνο 01.02.2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 3/19)

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 06.02.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Συζήτηση - ενημέρωση για την μεταβίβαση δημοτικών ακινήτων στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

2. Έγκριση της 472/18 απόφασης του Δ. Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης περί έγκρισης απολογισμού – ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια κα Κουτσαλεδάκη).

3. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

4. Παραλαβή και έγκριση της Τοπογραφικής Αποτύπωσης της μελέτης «Αποτύπωση και οριοθέτηση ρέματος Συνατσάκη Δήμου Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Έγκριση μελέτης, ορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου “Βελτίωση βατότητας – ασφαλτοστρώσεις οδών 2018” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβάσεων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Ορισμός μελών στις Επιτροπές παραλαβής Έργων για το έτος 2019 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση πλατείας οικισμού Όρους Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δρόμων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση οδού Ιωνίας και καθέτων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών (εισηγητές κ. Αλεφαντινός και κ. Σπανουδάκης).

12. Εξειδίκευση δαπανών στα πλαίσια του προγράμματος DESTINATIOS (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Καταβολή τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε δόσεις (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Έγκριση ανταμοιβής (Bonus) της Υπηρεσίας “Διαχείριση και λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

16. Ανάκληση πράξεων βεβαίωσης παράβασης Ομάδας Ελέγχου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων και οφειλών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης – κ. Μαλάς).

18. Τροποποίηση της υπ’ αρ.175/17 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ. (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

19. Έγκριση των υπ’ αρ. 302/18, 316Β/18 και 331/18 αποφάσεων του Νομικού Προσώπου “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί διαγραφής οφειλών και διαγραφής παιδιών από Παιδικούς Σταθμούς (εισηγητής κ. Μοτάκης).

20. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο 3ο GREEK PANORAMA Roadshow στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

21. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο FORUM – GREEKLAND PANORAMA στη Σουηδία (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

22. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή καταλληλότητας των υφιστάμενων κτισμάτων ακινήτου του Κέντρου Δήμητρα Ρεθύμνου (πρώην ΚΕΓΕ) για τη στέγαση και λειτουργία σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

23. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου α) στην γνωμοδοτική επιτροπή για την αντιμετώπιση θεμάτων ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων, β) στην επιτροπή για την ικανοποίηση ή μη αιτημάτων έκδοσης άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής και ρύθμισης συναφών θεμάτων και γ) στην επιτροπή για τον χαρακτηρισμό παραλιών της Π.Ε. Ρεθύμνης ως πολυσύχναστων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

24. Έγκριση μετακίνησης κ. Δημάρχου (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

25. Έγκριση χορήγησης αιγίδας του Δήμου Ρεθύμνης σε εκπαιδευτική – επιστημονική ημερίδα του 1ου ΕΠΑΛ Ρεθύμνου και έγκριση δαπανών για την πραγματοποίηση της ημερίδας αυτής (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

26. Παραχώρηση χώρου για την κατασκευή οικογενειακών τάφων στα δημοτικά νεκροταφεία των Τοπικών Κοινοτήτων Αρμένων και Γωνιάς (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

27. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στα δημοτικά νεκροταφεία της Δ.Κ. Ρεθύμνης στα Τρία Μοναστήρια και της Τ.Κ. Γωνιάς (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)