22/01/18, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 3

Αριθ. Πρόσκλησης 2                                                 Ρέθυμνο 22.01.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 3/18)

 

Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, που θα γίνει σήμερα 22.01.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης :

“Έγκριση της υπ’ αρ. 16/18 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΡ περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018”.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, καθώς η ανωτέρω απόφαση είναι απαραίτητη προκειμένου η ΚΕΔΗΡ να δεσμεύσει το απαιτούμενο ποσό για την ανάθεση του ελέγχου σε ορκωτούς λογιστές και να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν ο έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος στην ΚΕΔΗΡ, σύμφωνα με την 2/18 απόφαση του Σώματος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)