22/01/18, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 3

Αριθ. Πρόσκλησης 2                                                 Ρέθυμνο 22.01.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 3/18)

 

Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, που θα γίνει σήμερα 22.01.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης :

“Έγκριση της υπ’ αρ. 16/18 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΡ περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018”.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, καθώς η ανωτέρω απόφαση είναι απαραίτητη προκειμένου η ΚΕΔΗΡ να δεσμεύσει το απαιτούμενο ποσό για την ανάθεση του ελέγχου σε ορκωτούς λογιστές και να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν ο έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος στην ΚΕΔΗΡ, σύμφωνα με την 2/18 απόφαση του Σώματος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

20 Οκτωβρίου 2019
 (1121)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1335)
 (1339)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
 (1337)
 (1326)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
Rethymno MapGuide (1081)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)