03/02/17, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 3 (συνεδρίαση 08/02/2017, ώρα 14:30)

Αριθ. Πρόσκλησης 3

Ρέθυμνο 03.02.2017

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 08.02.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας : α) του υποέργου “Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Σκουλουφίων” του έργου “Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Σκουλουφίων” και β) “Αποκαταστάσεις ζημιών στο οδικό δίκτυο Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

2. Έγκριση: α) του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού - τακτοποιητικού) του έργου: “ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 5ο ΛΥΚΕΙΟ” και β) του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Προσβάσιμες πόλεις – Εργασίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στη Δημοτική Πινακοθήκη Κανακάκη” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

5. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις για το έτος 2017 βάσει του Ν.4412/16 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2017 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2017 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

8. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής για πρόστιμο ΤΑΠ (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

9. Επιστροφή χρημάτων που προέρχονται από πλεονάζουσα των οφειλών απόδοσης στο Δήμο έπειτα από κατάσχεση εις χείρας τρίτου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

10. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια “Ανταλλακτικά – Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

11. Έγκριση συνδρομών internet της Τεχνικής Υπηρεσίας (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Γερανίου Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

13. Έγκριση των υπ’ αρ. 421Β/16, 423/16, 424/16 και 425/16 αποφάσεων του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί διαγραφής παιδιών από τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, εγγραφών – διαγραφών παιδιών/σπουδαστών από το Δημοτικό Ωδείο και τη Δημοτική Φιλαρμονική, χορήγησης έκπτωσης σε φοιτήτρια του Δημοτικού Ωδείου και τροποποίησης της 324/16 απόφασής του αντίστοιχα (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

14. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Τεχνικών Θεμάτων (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

15. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή για τον χαρακτηρισμό παραλιών της Π.Ε. Ρεθύμνης ως πολυσύχναστων (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

16. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)