16/01/15, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 3 (συνεδρίαση 21/01/2015, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης  3                                                    Ρέθυμνο 16.01.2015

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που  θα γίνει στις 21.01.2015 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Έκδοση ψηφίσματος για την αναγόρευση του Γερμανού Καθηγητή Ρίχτερ σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης.
  2. Έκδοση ή μη Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Μάχης Ποταμών.
  3. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη για το έργο: Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Περιβολίων».
  4. Χορήγηση παράτασης εργασιών ολοκλήρωσης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ”.
  5. Ορισμός νομίμου εκπροσώπου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος “HORIZON 2020”.
  6. Ορισμός μελών στις Επιτροπές παραλαβής Υπηρεσιών και Έργων για το έτος 2015.
  7. Συγκρότηση επιτροπών του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2015.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)