17/11/17, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 28

Αριθ. Πρόσκλησης 28                                                Ρέθυμνο 17.11.2017

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 23.11.2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1. Επανέγκριση διαγραμμάτων ορίων οικισμών Αδελιανού Κάμπου, Πηγιανού Κάμπου, Λούτρας και Σκουλουφίων (εισηγητής κ. Μαλάς).

2. Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Γ΄ τριμήνου έτους 2015 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

3. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οδού Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου» (εισηγητής κ.Αλεφαντινός).

4. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οδού Τ.Κ. Γερανίου» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οδού Τ.Κ. Αρχαίας Ελεύθερνας» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οδού Τ.Κ. Σαϊτούρων» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Ορισμός τρόπου ανάθεσης της μελέτης “Αποτύπωση και οριοθέτηση ρέματος Συνατσάκη Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου : «Βελτίωση βατότητας-ασφαλτοστρώσεις οδών τοπικών κοινοτήτων 2017(ΙΙ)» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στα γήπεδα Σοχώρας Μισσιρίων» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Κατάταξη ή μη παλαιού εγκαταλειμμένου τμήματος επαρχιακής οδού Ρεθύμνου – Σπηλίου στο δημοτικό οδικό δίκτυο (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “Δρόμοι Μασταμπά Καλλιθέα 2015” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

12. Αποδοχή της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου “Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων της παραλιακής ζώνης Δήμων Νικ. Φωκά και Αρκαδίου Ν. Ρεθύμνης Β1 Υποέργο : “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων παραλιακής ζώνης Δήμου Αρκαδίου” (ΔΙΚΤΥΑ)” του Δήμου Αρκαδίου” (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

13. Αποδοχή της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου “Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων της παραλιακής ζώνης Δήμων Νικ. Φωκά και Αρκαδίου Ν. Ρεθύμνης Β2 Υποέργο : “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων παραλιακής ζώνης Δήμου Αρκαδίου” (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ)” του Δήμου Αρκαδίου” (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

14. Απευθείας αγορά ακινήτου, στη θέση “Κονάκι” της Τ. Κ. Χρωμοναστηρίου, νότια του Στρατιωτικού Μουσείου Χρωμοναστηρίου (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

15. Καθορισμός κέντρου οικισμού Χαμαλευρίου της Δ. Ε. Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Μαλάς).

16. Αποζημιώσεις δημοτών λόγω ρυμοτομίας (εισηγητής κ. Μαλάς).

17. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Μυλοποτάμου για τη συλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (εισηγητής κ. Σαμψών).

18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

19. Διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης της Προμήθειας «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου – Αναλωσίμων για τις Ανάγκες Εστίασης των Νομικών Προσώπων και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

20. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

21. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στις Επιτροπές καταλληλότητας κτιρίων για τη στέγαση του 2ου και 3ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου αντίστοιχα (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

22. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση αιρετών (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)