19/12/16, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 27 (συνεδρίαση 21/12/2016, ώρα 17:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 27                                             Ρέθυμνο 16.12 .2016


ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 21.12.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. Υβριδικού Σταθμού στη θέση “ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ” Δήμων Αμαρίου και Ρεθύμνης (εισηγητές κ. Αλεφαντινός – κ. Τσιμπισκάκης).

2. Ενημέρωση χαρτών της 357/16 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για τις καταλήψεις των κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα στην Παλιά Πόλη (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Τροποποίηση ή μη της 357/16 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για τις καταλήψεις των κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα στην Παλιά Πόλη (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Οριοθέτηση νέας στάσης ΚΤΕΛ νότια του κόμβου Ατσιποπούλου (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Οριοθέτηση ρέματος μεταξύ των ΟΤ 523 και ΟΤ 401 στον Κουμπέ Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Parking στη Σοχώρα» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Έγκριση : α) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Τσιμεντόστρωση δρόμου στην περιοχή Σταυράκι του οικισμού Βιολί Χαράκι” και β) του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Έργα στα νεκροταφεία Τοπικών Κοινοτήτων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Μίσθωση ιδιωτικού χώρου για τις ανάγκες στάθμευσης στην περιοχή Πλατανιά (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου επιστημονικού συνεργάτη για την υλοποίηση του προγράμματος CIVITAS DESTINATIONS το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020 (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίων και ασφαλών διαβάσεων πεζών στο ανατολικό παραλιακό μέτωπο του Δήμου Ρεθύμνης από το Δελφίνι μέχρι και το Κουτσολίδι» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Ορισμός ελεγκτών για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου της ΚΕΔΗΡ για τις χρήσεις των οικονομικών ετών 2011 έως και 2015 (εισηγητής κ. Ηλιάκης).

12. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Έγκριση αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

14. Εκμίσθωση χώρου στην πλατεία 4ων Μαρτύρων για διαφημιστική προβολή (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

15. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 720/14 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περί συγκρότησης Επιτροπής Ονοματοθεσίας (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

16. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στην πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων για τη διεξαγωγή φιλανθρωπικού μπαζάρ από τον Ναυτικό Όμιλο Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 


ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)