16/11/18, Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 26

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 26/18)

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 21.11.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ρεθύμνης» και έγκριση σχεδίου μνημονίου συνεργασίας με τον εμπορικό σύλλογο (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

2. Απευθείας αγορά ακινήτου στην περιοχή Μασταμπά Καλλιθέας για τη δημιουργία Κ. Χ. προς εφαρμογή του σχεδίου πόλεως (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

3. Απευθείας αγορά ακινήτου στη θέση Τίμιος Σταυρός ιδιοκτησίας Χριστιανικής Ένωσις Νεανίδων (Χ.Ε.Ν.) Ελλάδος (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

4. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 626/15 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αγοράς οικοπέδου στην Τ.Κ. Γερανίου Δήμου Ρεθύμνης για τη δημιουργία πρόσβασης προς το νέο Δημοτικό Σχολείο (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

5. Παράταση προγραμματικής σύμβασης Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

6. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου “Συντηρήσεις – κατασκευές τεχνικών έργων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2017 (ΙΙ)” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2017 (ΙΙ)” και της συμπληρωματικής του σύμβασης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων και υπηρεσιών (εισηγητές κ.κ. Αλεφαντινός και Σπανουδάκης).

10. Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την “Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και ομοειδών αγαθών” για την ομάδα Α που είχε κηρυχθεί άγονη (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Έγκριση παράτασης λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

12. Έγκριση του σχεδίου τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου “Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

13. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγητές κ.κ. Αλεφαντινός και Σπανουδάκης).

14. Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης “Γιορτή του Αθλητισμού” και εξειδίκευση σχετικής δαπάνης (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

15. Συζήτηση επί αιτήματος του κ. Μανουσογιάννη για την απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής των 78ων Αρκαδίων αγώνων να εισπράττει αντίτιμο συμμετοχής στους αγώνες (εισηγητής κ. Μανουσογιάννης).

16. Παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή Τρία Μοναστήρια (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

18. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

19. Ανάκληση πράξεων βεβαίωσης παράβασης Ομάδας Ελέγχου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

20. Παράταση υπάρχουσας τριμερούς σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης, ΔΕΔΙΣΑ και ΕΕΑΑ (εισηγητής κ. Σαμψών).

21. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή καταλληλότητας οικοπέδου για την ανέγερση νέου 4ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

22. Γνωμοδότηση για τη μεταβολή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019 – 2020 (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

23. Ένταξη εκδήλωσης του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ρεθύμνου “Ερωφίλη” υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

24. Έγκριση προμήθειας διαφόρων γλυκισμάτων για παροχή φιλοξενίας στους επισκέπτες του Δήμου κατά την περίοδο των εορτών (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

25. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)