20/10/17, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 25

Αριθ. Πρόσκλησης 25

Ρέθυμνο 20.10.2017

 

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 25.10.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1. Ανάκληση της υπ’ αρ. 331/17 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί "Τροποποίησης του σχεδίου πόλης και χαρακτηρισμού χώρου για τη δημιουργία Αστυνομικού Μεγάρου" και λήψη νέας περί "Τροποποίησης του Σχεδίου πόλεως για τη δημιουργία χώρου διοίκησης, μεταξύ των οδών Ζυβρακάκη, Ασκούτση, Καούνη, Αγίου Ιωάννου, στο ΟΤ που σήμερα περιλαμβάνει τη Σχολή Χωροφυλακής και τις "Αστικαί Κατοικίαι" (εισηγητής κ. Μαλάς).

2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

3. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οδού Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου» (εισηγητής κ.Αλεφαντινός).

4. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οδού Τ.Κ. Γερανίου» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οδού Τ.Κ. Αρχαίας Ελεύθερνας» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Απευθείας αγορά ακινήτου νότια του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου της Τοπικής Κοινότητας Έρφων (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

8. Οριοθέτηση ρέματος στη θέση Πλάγια του οικισμού Γάλλου Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Μαλάς).

9. Έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας με τον Αθλητικό Γυμναστικό Όμιλο Ρεθύμνου για την κατασκευή δύο γηπέδων στους Τέσσερις Μάρτυρες (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών δημόσιων χώρων Δ. Ρεθύμνης (δυτικό παραλιακό μέτωπο) (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2015” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο “Ολοκλήρωση κατασκευής δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά” (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

13. Αποζημίωση δημότη λόγω ρυμοτομίας (εισηγητής κ. Μαλάς).

14. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

16. Έγκριση μετακίνησης του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Λαχνιδάκη Δημητρίου, αρμόδιου σε θέματα αθλητισμού (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

17. Έγκριση επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

18. Έγκριση και ψήφιση δαπάνης για την παροχή φιλοξενίας στα πλαίσια της εκδήλωσης με θέμα “100 χρόνια από τη μεγάλη αγροτική μεταρρύθμιση του Ελευθερίου Βενιζέλου” (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

19. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης από το Σύλλογο γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αυτισμό (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

20. Γνωμοδότηση για κοπή ή μη δέντρων (εισηγητής κ. Ηλιάκης).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)