26/10/18, Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 24/18)

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 31.10.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

2. Συζήτηση - ενημέρωση για την μεταβίβαση δημοτικών ακινήτων στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

3. Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2018 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης)

4. Έγκριση ψηφίσματος συμπαράστασης στο προσωπικό των Μονάδων Βοήθεια στο Σπίτι (κα Στεργιοπούλου Ελευθερία).

5. Απευθείας αγορά ακινήτου στην περιοχή Μασταμπά Καλλιθέας για τη δημιουργία Κ. Χ. προς εφαρμογή του σχεδίου πόλεως (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

6. Τροποποίηση του άρθρου 7 της 57/2004 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ελεγχόμενης στάθμευσης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων, έγκριση μελετών και τευχών δημοπράτησης των έργων: α) «Βελτίωση δημοτικών οδών στην Τ.Κ. Χρωμοναστηρίου» και β) «Λιθοδομές στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ρεθύμνης»(εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων και υπηρεσιών (εισηγητές κ.κ. Αλεφαντινός και Σπανουδάκης).

9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας των έργων α) “Παράκαμψη δρόμου Σταυρωμένος Αστέρι” και β) “Βελτίωση βατότητας – ασφαλτοστρώσεις οδών 2017” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και συμπληρωματικής σύμβασης του έργου “Βελτίωση βατότητας – ασφαλτοστρώσεις οδών 2017” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Αποζημιώσεις δημοτών (εισηγητής κ. Μαλάς).

12. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Τροποποίηση της 583/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης περί διαγραφής βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

16. Προμήθεια τιμητικών πλακετών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Σύναψη σύμβασης μεταξύ Ε.Ε.Α.Α., Δήμου Αμαρίου και Δήμου Ρεθύμνης για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας (εισηγητής κ. Σαμψών).

18. Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης με σκοπό την επέκταση της υπ’ αρ. 31337/18 σύμβασης για την προμήθεια “Ανταλλακτικά – Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων” (εισηγητής κ. Σαμψών).

19. Έγκριση των υπ’ αρ. 278 και 279/18 αποφάσεων του Ν. Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί διαγραφής τροφείων βρέφους του Α’ Βρεφονηπιακού Σταθμού και διαγραφή διδάκτρων σπουδαστών της Δημοτικής Φιλαρμονικής αντίστοιχα (εισηγητής κ. Μοτάκης).

20. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ρεθύμνης στην έκθεση GRECKA PANORAMA, έγκριση μετακίνησης της εντεταλμένης δημοτικής συμβούλου και Πρόεδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης για το σκοπό αυτό και εξειδίκευση σχετικής δαπάνης (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

21. Έγκριση συμμετοχής – αρωγής του Δήμου Ρεθύμνης ως συνδιοργανωτής σε Μελισσοκομική Ημερίδα (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

22. Έγκριση ή μη κοπής δέντρου στην Τ.Κ. Βιλανδρέδου (εισηγητής κ. Ηλιάκης).

23. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου για την πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικου παζαριού από το Σύλλογο γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αυτισμό (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)