01/12/16, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 24 (συνεδρίαση 05/12/2016, ώρα 14:30)

Αριθ. Πρόσκλησης 24                                             Ρέθυμνο 01.12 .2016

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 05.12.2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

2. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

3. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού από παράβολο πολιτικού γάμου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

4. Διάθεση χώρου στην Τ.Κ. Γερανίου για τη δημιουργία δημοτικού σκοπευτηρίου (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Έγκριση αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

6. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Βελτιωτικές Παρεμβάσεις στα Γήπεδα Σοχώρας, Μισσιρίων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Έγκριση του 3ου Α. Π. Ε. του έργου “Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σπηλίου (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας των έργων “Έργα στα νεκροταφεία Τοπικών Κοινοτήτων” και β) “Βελτίωση βατότητας- Ασφαλτοστρώσεις Οδών” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Τροποποίηση της από 01.12.14 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης και των Δήμων του νομού με αντικείμενο “Τουριστική Προβολή του Νομού Ρεθύμνης” (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

10. Γνωμοδότηση για την μεταβολή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης για το σχολικό έτος 2017-2018 (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

11. Έγκριση της υπ’ αρ. 355/16 απόφασης του Ν. Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί πρόσληψης προσωπικού μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

12. Έγκριση και ψήφιση δαπάνης για την προβολή του Δήμου Ρεθύμνης στην Ειδική Τουριστική Έκδοση «Petit Fute» (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

13. Έγκριση προμήθειας αναμνηστικών δώρων που δίδονται σε επίσημους προσκεκλημένους του Δήμου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο δημοτικό νεκροταφείο της Τ.Κ. Μέσης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου«Διαμόρφωση Parking στη Σοχώρα» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

16. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης, εκμίσθωσης, εκποίησης και αγοράς ακινήτων του άρθρου 1 Π. Δ. 270/81 (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

17. Έγκριση, δέσμευση, ανάληψη και ψήφιση δαπάνης για την μετάβαση στο Στρασβούργο της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Πρασίνου και Προβολής Δήμου Ρεθύμνης κ. Θεοπίστης Μπιρλιράκη (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

18. Έγκριση, δέσμευση, ανάληψη και ψήφιση δαπάνης για την μετάβαση στην Αθήνα του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Ρεθύμνης κ. Δημήτρη Λαχνιδάκη, σε θέματα Αθλητισμού (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

19. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών τυροκομικών προϊόντων στο Δήμο Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

20. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)