12/10/18, Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗς
(Άυξων αριθμός 23/18)

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 17.10.2018, Ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τον έκτακτο και τακτικό έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών στην ΚΕΔΗΡ (Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)