10/11/16, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 23 (συνεδρίαση 16/11/2016, ώρα 14:30)

Αριθ. Πρόσκλησης 23                                          Ρέθυμνο 10.11.2016

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 16.11.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Γ΄ τριμήνου έτους 2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

2. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 4ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών και υπηρεσιών (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Ανάκληση της υπ' αρ. 483/16 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Κατασκευαστικές εργασίες σε σχολικές υποδομές” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Παράταση εργασιών ολοκλήρωσης έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή και Συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2013” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Έγκριση πρακτικών μετά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια επτά Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης» για τις πέντε (5) ομάδες που δεν υποβλήθηκε προσφορά (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

10. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

11. Εξέταση αιτήματος για ανανέωση μίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση ΓΚΑΡΓΚΑΝΗ της Τ.Κ. Χαρκίων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις για το έτος 2016 βάσει του Ν.4412/16 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Έγκριση των υπ' αρ. 398/16 και 401/16 αποφάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης περί έγκρισης απολογισμού – ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 και επικαιροποίησης τιμολογίων αντίστοιχα (εισηγήτρια κα Κουτσαλεδάκη).

16. Έγκριση αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

17. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Κοινοτικού Γραφείου Κυριάννας στον Αγροτικό Σύλλογο Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

18. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

19. Καθορισμός χρονικών διαστημάτων για την ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

20. Τροποποίηση της υπ' αρ. 720/14 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί συγκρότησης Επιτροπής Ονοματοθεσίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

21. Έγκριση προβολής του Δήμου Ρεθύμνης στην Ειδική Τουριστική Έκδοση «Petit Fute» (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

22. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από την Φοιτητική Ένωση Κυπρίων Ρεθύμνου, το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρεθύμνης, το Σύλλογο Γονέων – Κηδεμόνων και Φίλων των ατόμων, παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία “ΑΓΑΠΗ”, το Χαμόγελο του Παιδιού και το Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με αυτισμό Ν. Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

19 Απριλίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)