16/12/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 22/19)

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 20.12.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Τροποποίηση κανονισμού κοιμητηρίων (εισηγητής κ. Μαλάς).

2. Έκδοση ή μη τοπικής κανονιστικής απόφασης οριοθέτησης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (εισηγητής κ. Μαλάς).

3. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο “Ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση σπηλαίου Γερανίου” (εισηγητής κ. Μαλάς).

4. Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2018 των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητές κ.κ. Μοτάκης και Λαχνιδάκης).

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

6. Τροποποίηση της 721/19 απόφασης Δ.Σ. περί διενέργειας διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης της προμήθειας “Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου – Αναλώσιμων για τις ανάγκες εστίασης των Νομικών Προσώπων – Τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου και σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

7. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Ελευθεριάδου – Γκίκα).

8. Κατηγοροποίηση των κοινόχρηστων χώρων στου οποίους επιτρέπεται η χρήση, όσον αφορά το αντίτιμο του μισθώματος (εισηγητής κ. Μαλάς).

9. Σχέδιο marketing Γραφείου Τουρισμού για το έτος 2020 και απολογισμός δράσεων έτους 2019 (εισηγήτρια κ. Μπιρλιράκη).

10. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για ανάπτυξη συστήματος πρόγνωσης έντονων καιρικών φαινομένων (εισηγητής κ. Μαλάς).

11. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

12. Σύναψη σύμβασης για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

13. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

14. Ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του σε Επιτροπή χορήγησης άδειας εγκατάστασης οίκου ανοχής (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

15. Συγκρότηση Επιτροπής Ονοματοθεσίας (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

16. Ορισμός μελών στα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων Δημοτικό Νοσοκομείο και Δημοτικό Γηροκομείο (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

17. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας, μίσθωσης, εκμίσθωσης, εκποίησης και αγοράς ακινήτων του άρθρου 1 του Π. Δ. 270/81 (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

18. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην γενική συνέλευση προς εκλογή οριστικού διοικητικού συμβουλίου για το “ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΑΙΩΝ” (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

19. Παράταση ή μη παραχώρησης κτιρίου για τις ανάγκες του έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας “Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013” (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

20. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ρεθύμνης ως συνδιοργανωτής με την Περιφέρεια Κρήτης στο 23ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκάκι για νέους και νεανίδες (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

21. Γνωμοδότηση για την κοπή ή μη δέντρου επί της οδού Καποδιστρίου (εισηγητής κ. Ηλιάκης).

22. Παραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ρουσσοσπιτίου για δέκα έτη.

23. Παραχώρηση οικοπεδικών χώρων στα δημοτικά νεκροταφεία του οικισμού Αγίας Παρασκευής της κοινότητας Άδελε, της κοινότητας Επισκοπής και της κοινότητας Γωνιάς για κατασκευή οικογενειακών τάφων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

24. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

19 Απριλίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)