20/10/16, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 22 (συνεδρίαση 24/10/2016, ώρα 14:30)

Αριθ. Πρόσκλησης 22                                              Ρέθυμνο 20.10.2016

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 24.10.2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών και προμηθειών (εισηγητής Αναπληρωτής Πρ/νος της Δ/νσης Τ. Υ. & Π. Δ. Ρ.).

2. Έγκριση πρακτικών μετά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ» για τις 2 ομάδες που δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

3. Έγκριση της υπ' αρ. 313/16 απόφασης του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί καθορισμού ποσού εγγραφής και διδάκτρων της Δημοτικής Φιλαρμονικής και Δημοτικού Ωδείου Ρεθύμνης για το σχολικό έτος 2016-2017 (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

4. Έγκριση προμήθειας κατά τη διάρκεια του εορτασμού της 150ής επετείου του Ολοκαυτώματος Αρκαδίου (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

5. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής σύμβασης για προμήθεια σκυροδέματος (εισηγητής Αναπληρωτής Πρ/νος της Δ/νσης Τ. Υ. & Π. Δ. Ρ)

6. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων (εισηγητής Αναπληρωτής Πρ/νος της Δ/νσης Τ. Υ. & Π. Δ. Ρ).

7. Έγκριση Α. Π. E. & Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έργων. (εισηγητής Αναπληρωτής Πρ/νος της Δ/νσης Τ. Υ. & Π. Δ. Ρ).

8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών και παραλαβής παρεχόμενων/παραδοτέων υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή των Οχημάτων του Δήμου για το έτος 2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

24 Φεβρουαρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)