07/10/16, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 21 (συνεδρίαση 12/10/2016, ώρα 17:30)

Αριθ. Πρόσκλησης 21                                                 Ρέθυμνο 07.10.2016

 
ΠΡΟΣ
Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 12.10.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ενημέρωση χαρτών της 357/16 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης περί καταλήψεων κοινοχρήστων χώρων στην Παλιά Πόλη Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

2. Συζήτηση επί αιτήματος του Συλλόγου οικοπεδούχων εκτός σχεδίου πόλεως Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

3. Ανάκληση της 533/2016 απόφασης ΔΣ και έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου Project Μanager ( Διαχειριστής έργου) για την υλοποίηση του προγράμματος CIVITAS DESTINATIONS το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020 (εισηγητής κ. Παπαδουράκης)

4. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων και εργασιών (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση τμήματος οικισμού Πρασσών του Δήμου Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Αποδοχή της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “Ολοκλήρωση κατασκευής δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “Απόκτηση και Διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στις πόλεις” και έγκριση υλοποίησης της πράξης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Συγκρότηση επιτροπών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

10. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

11. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Έγκριση των υπ' αρ. 22, 23, 24, 27, 29, 30 και 31/16 αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

13. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης από το Σύλλογο Ρευματοπαθών Κρήτης (εισηγητής κ. Σκορδίλης – Πρόεδρος Δ.Σ.).

14. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στα Δημοτικά Νεκροταφεία Ρεθύμνης στην περιοχή Τρία Μοναστήρια και Τ.Κ. Μαρουλά Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Προβολής και Πρασίνου του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σκορδίλης – Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)