29/11/19, 9, Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 20/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 20/19)

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 04.12.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αναπροσαρμογές ή μη δημοτικών τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2020 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 (εισηγητής κ. Μαλάς).

3. Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Γ΄ τριμήνου έτους 2019 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

4. Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

5. Διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης της προμήθειας “Ανταλλακτικά – Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

6. Διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης της προμήθειας “Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου – Αναλώσιμων για τις ανάγκες εστίασης των Νομικών Προσώπων – Τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου και σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

7. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα ALPHA BANK A.E. για την παρακολούθηση των πιστώσεων και χρεώσεων του έργου «PLASTECO» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

8. Ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση σπηλαίου Γερανίου (εισηγητής κ. Μαλάς).

9. Κατάθεση πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Μαλάς).

10. Κατάθεση πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για “Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Μαλάς).

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ολοκλήρωση κατασκευής δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά”” (εισηγητής κ. Μαλάς).

12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμών Δ.Ε. Αρκαδίου” (εισηγητής κ. Μαλάς).

13. Συμπλήρωση της 680/19 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου στην πλατεία Άγνωστου Στρατιώτη για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

14. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 – 2021 (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

15. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για ανάπτυξη συστήματος πρόγνωσης έντονων καιρικών φαινομένων (εισηγητής κ. Μαλάς).

16. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την “ΑΜΑΡΙ ΑΕ – Ο.Τ.Α.” για την εναπόθεση και υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

17. Ορισμός μελών στα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων Δημοτικό Νοσοκομείο και Δημοτικό Γηροκομείο (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

18. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

19 Απριλίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)