23/08/18, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 20

Ρέθυμνο 23.08.2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 20/18)

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 27.08.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 Δήμων (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

2. Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Β΄ τριμήνου έτους 2018 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

3. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης και βοηθητικών εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε παραλίες στου Δήμου Ρεθύμνης “ με κωδικό ΟΠΣ 5021729 και έγκριση υλοποίησης της πράξης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Δημιουργία δικτύου Δήμων με τίτλο “Δίκτυο Δήμων Ψηλορείτη” και διακριτικό τίτλο “Δίκτυο ΙΔΑΙΩΝ” σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 3852/10 και έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης σε αυτό (εισηγητής κ. Αλεφαντινός ).

5. Έγκριση υποβολής προτάσεων με τίτλο “Ιδαίες Γιορτές” & “Το ταξίδι ξεκινάει από τον τόπο σου, Γνώρισέ τον”, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμό 278/23-04-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ (εισηγητής κ. Αλεφαντινός ).

6. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο “Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στον οικισμό Επισκοπής Δ. Ε. Λαππαίων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο “Ολοκλήρωση χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Επισκοπή Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ.Αλεφαντινός).

8. Εξειδίκευση δαπάνης του Κ. Α. Εξόδων 02.30.6117.004 του προϋπολογισμού του Δήμου Ρεθύμνης τρέχοντος οικονομικού έτους, και θα αφορά στην σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας για τη παροχή υπηρεσιών για “Δράσεις ευαισθητοποίησης Οδικής Ασφάλειας” στις εκδηλώσεις της Εβδομάδας Βιώσιμης Κινητικότητας(εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Εξειδίκευση δαπάνης του Κ. Α. Εξόδων 02.30.7135.042 του προϋπολογισμού του Δήμου Ρεθύμνης τρέχοντος οικονομικού έτους, και θα αφορά στην “Προμήθεια δοχείων για συλλογή χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων” στα πλαίσια του προγράμματος CIVITAS DESTINATION (εισηγητής κ. Αλεφαντινός ).

10. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων και υπηρεσιών (εισηγητές κ. κ. Αλεφαντινός, Σπανουδάκης).

11. Αποζημίωση δημοτών λόγω απαλλοτρίωσης και λόγω ρυμοτομίας (εισηγητής κ. Μαλάς).

12. Τροποποίηση δρομολογίων ΚΤΕΛ για την εξυπηρέτηση του νέου Γυμνασίου – Λυκείου Ατσιποπούλου (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

13. Ανάκληση της υπ’ αρ. 368/18 απόφασης και λήψη νέας περί απ’ ευθείας αγορά ακινήτου στη θέση “Παπά – Αμπέλι” της Τ. Κ. Πρίνου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης και βοηθητικών χώρων του νεκροταφείου της Κοινότητας (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

14. Έγκριση α) του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2017” και β) του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού/τακτοποιητικού) του έργου “Ανάπλαση οδού Ιωνίας και καθέτων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

15. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Διευθέτηση ρέματος στο Σφακάκι” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

16. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “Δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών στην Κυριάννα” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

17. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

18. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

19. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

20. Ανάκληση εκθέσεων βεβαίωσης παραβάσεων Δημοτικής Αστυνομίας και διαγραφή των σχετικών βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

21. Έγκριση επιχορήγησης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ατσιποπούλου “Ο Άγιος Ελευθέριος” (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

22. Εκμίσθωση κυλικείου εντός του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου “Μελίνα Μερκούρη” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

23. Άρση κυκλοφορίας δύο (2) οχημάτων (εισηγητής κ. Σαμψών).

24. Εκποίηση μηχανήματος του Δήμου (εισηγητής κ. Σαμψών).

25. Διενέργεια φανερής, πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για τη συλλογή και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (τηγανέλαιων) (εισηγητής κ. Σαμψών).

26. Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους Δημοτικούς Συμβούλους για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

27. Αντικατάσταση μελών στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

28. Έγκριση της υπ’ αρ. 228/18 απόφασης του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί διαγραφής παιδιών από τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (εισηγητής κ. Μοτάκης).

29. Γνωμοδότηση για κοπή δέντρων (εισηγητής κ. Ηλιάκης).

30. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Ρεθύμνης κ. Στυλιανού Σπανουδάκη (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

31. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)