25/08/17, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 20

Αριθ. Πρόσκλησης 20                                         Ρέθυμνο 25.08.2017

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 30.08.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σαμψών).

2. Αναπροσαρμογές ή μη δημοτικών τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2018 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

3. Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δρόμου εντός ορίων οικισμού Τ.Κ. Ρουσσοσπιτίου Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Μαλάς).

4. Ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ρεθύμνης σε κατηγορίες σύμφωνα με το Ν.4479/17 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών δημόσιων χώρων Δ. Ρεθύμνης (δυτικό παραλιακό μέτωπο) (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για οριοθέτηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Αργυρούπολης για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Απευθείας ανάθεση της Προμήθειας «Προμήθεια Εξοπλισμού Σχολικού Συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου και 4ου Λυκείου Δήμου Ρεθύμνης» ως προς την ΟΜΑΔΑ 3 «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» συνολικού προϋπολογισμού 11.160,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

8. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

9. Ανανέωση της μείωσης του μισθώματος του κτηριακού συγκροτήματος των δημοτικών σφαγείων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

10. Διαγραφή οφειλών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

11. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών από προνοιακά επιδόματα (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

12. Ορισμός εκπροσώπου μετά του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων Νομού Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

13. Ορισμός εκπροσώπου μετά του αναπληρωτή του για τη σύσταση του μικτού κλιμακίου ελέγχου θαλασσίων μέσων αναψυχής (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

14. Έγκριση των αποφάσεων των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ρεθύμνης περί έγκρισης απολογισμών οικονομικού έτους 2016 (εισηγητές κ. Μαθιουδάκης – κ. Λαχνιδάκης).

15. Έγκριση των υπ’ αρ. 218, 251Α και 253/17 αποφάσεων του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Μοτάκης).

16. Έγκριση αποφάσεων του Δ. Σ. της “ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ” περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και είσπραξης εισιτηρίων στις εκδηλώσεις του Αναγεννησιακού Φεστιβάλ 2017 (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

17. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου Ρεθύμνης κ. Σπανουδάκη Στυλιανού στην Αθήνα (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

18. Σύσταση οικογενειακών τάφων εντός των δημοτικών νεκροταφείων της Τ.Κ. Γερανίου και της Τ.Κ. Ρουστίκων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

19. Έγκριση ή μη κοπής δέντρων (εισηγητής κ. Ηλιάκης).

20. Χορήγηση άδειας κινηματογράφησης σε δημοτικό χώρο (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

21. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)