23/01/17, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 2 (συνεδρίαση 23/01/2017, ώρα 14:30)

 Αριθ. Πρόσκλησης 2

Ρέθυμνο 19.01.2017

 

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 23.01.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Παρουσίαση του προγράμματος CIVITAS DESTINATIONS και λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Συνεργασία του Δήμου Ρεθύμνης με το ΕΜΠ για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος ‘CIVITAS DESTINATIONS’ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020» (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

2. Χορήγηση στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. άδειας διέλευσης και άδειας εκσκαφής χάνδακα για την τοποθέτηση ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Συζήτηση επί αιτήματος του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” για τη λειτουργία των Σφαγείων (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

4. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο και υπογραφή σύμβασης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

5. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΣΕΓΓΙ-ΖΩ)» στο πρόγραμμα Ελλάδα Κύπρος 2014-2020 (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

6. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

8. Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου “Συντήρηση δημοτικών κτιρίων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου “Συντήρηση δημοτικών κτιρίων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Έγκριση της υπ’ αρ. 327/16 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου έτους 2017 (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

11. Καταβολή τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε δόσεις (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Έγκριση της 53/16 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων σε ορθή επανάληψη (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

14. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών και παραλαβής παρεχόμενων/παραδοτέων υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή των Οχημάτων του Δήμου για το έτος 2017 (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής καυσίμων-λιπαντικών για το έτος 2017 (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

16. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρεθύμνης στη γνωμοδοτική επιτροπή ανέλκυσης ναυαγίων (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

17. Έγκριση μετακίνησης αιρετών (εισηγητής κ. Σκορδίλης).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)