28/01/16, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 2 (συνεδρίαση 01/02/2016, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 2

Ρέθυμνο 28.01.2016

 ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 01.02.2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της υπ' αρ. 1/16 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης περί έγκριση κανονισμού λειτουργίας του (εισηγήτρια κα Κουτσαλεδάκη).

2. Χορήγηση παράτασης περαίωσης έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής παραλαβής έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Έκδοση ή μη Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για πεζοδρόμηση δημοτικού δρόμου Αρμένων και απαγόρευση βαρέων οχημάτων επί της πλατείας Αρμένων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Τροποποίηση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών στα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Πρόεδρος).

6. Συγκρότηση επιτροπών του Π.Δ. 28/80 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης)

7. Καταβολή τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε δόσεις (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

8. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών τέλους ακίνητης περιουσίας (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

9. Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

10. Ονοματοθεσία οδών και πλατειών του Δήμου Ρεθύμνης σύμφωνα με τις υπ' αρ. 1/15, 4/15 και 5/15 γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν.4071/12 (εισηγητής κ. Πρόεδρος)

11. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στον Όμιλο Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

12. Παραχώρηση χρήσης της Πλατείας Μικρασιατών για τη διεξαγωγή του 19ου παιδικού κυνηγιού θησαυρού (εισηγητής κ Πρόεδρος).

13. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων (εισηγητής κ. Πρόεδρος).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)