07/11/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 19/19)

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 13.11.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 664/19 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής αιτήματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για έγκριση επιλεξιμότητας και χορήγησης δανείου για το έργο “Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Ρουσιάς).

2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον αύλειο χώρο Δημοτικού Σχολείου Σταυρωμένου” (εισηγητής κ. Μαλάς).

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

4. Έγκριση της υπ’ αρ. 3/19 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

5. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ρεθύμνης (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

6. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ρεθύμνης για την πενταμελή επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

7. Συγκρότηση Επιτροπής παραλίας (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

8. Έγκριση χορήγησης αιγίδας του Δήμου Ρεθύμνης σε εκδήλωση της Ιατρικής Εταιρίας Ρεθύμνου (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

9. Έγκριση χορήγησης αιγίδας του Δήμου Ρεθύμνης σε μελισσοκομική ημερίδα (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

10. Έγκριση φωταγώγησης Δημαρχιακού Μεγάρου στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

11. Τροποποίηση συστατικών πράξεων των ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης” και “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

12. Ορισμός μελών στα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

04 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)