02/07/18, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ----------------

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυμνο 02.07.2018

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 17172

 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δ/νση: Δήμος Ρεθύμνης

Λ.Κουντουριώτη 84

Τ.Κ.74131 - ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΡΟΣ:

 

Πληροφορίες: Γαργερού Ελευθερία

ΤΗΛ.: 2831341222

FAX 2831341323

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

2. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

3. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

4. Γενική Γραμματέα Δήμου Ρεθύμνης

5. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

6. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

7. ΜΜΕ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 18/18)

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 06.07.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακής προβολής για την παλιά πόλη του Ρεθύμνου» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

3. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια και Δήμους της Κρήτης για την κατάρτιση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου δράσης Κρήτη – Ευρώπη : το δημιουργικό νησί που μαθαίνει δια βίου” (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

4. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Έργα στο νέο Δημοτικό Νεκροταφείο” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Έγκριση του υπ’ αρ. 5 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

6. Έγκριση προβολής του Δήμου Ρεθύμνης στην ειδική τουριστική έκδοση GREC14N MAGAZINE , επίσημη έκδοση του αεροδρομίου των Χανίων (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

7. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο δημοτικό νεκροταφείο Ρεθύμνης στην περιοχή Τρία Μοναστήρια (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

8. Παραχώρηση χώρου στα δημοτικά νεκροταφεία της Τ.Κ. Γερανίου και της Τ.Κ. Καστέλλου για κατασκευή οικογενειακού τάφου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)