16/09/16, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 19 (συνεδρίαση 21/09/2016, ώρα 13:30)

Αριθ. Πρόσκλησης 19

Ρέθυμνο 16.09.2016

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 21.08.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση για το προσφυγικό (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

2. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στο Δήμο Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Λήψη απόφασης σχετικά με τις σχεδιαζόμενες διατλαντικές εμπορικές συμφωνίες (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

4. Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και της ΔΕΥΑΡ για την “Λειτουργία βιολογικού στραγγιδίων στον Μαρουλά” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Χορήγηση παράτασης περαίωσης έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σπηλίου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΞΑΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Έγκριση συνδρομής INTERNET για το τεχνικό όργανο GPS (εισηγητής κ. Κονταξάκης).

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

11. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου – Αναλώσιμων για τις ανάγκες εστίασης Νηπίων και Ηλικιωμένων του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» - Αναλώσιμων για τις ανάγκες Εστίασης Νηπίων της Κ.Ε.ΔΗ. Ρεθύμνου και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Ρεθύμνου” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Ακύρωση παραστατικών επί πιστώσει από το ηλεκτρονικό αρχείο του συστήματος είσπραξης τελών στάθμευσης στο δημοτικό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων της πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού από τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

16. Διαγραφή ακινήτου ως ανύπαρκτου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Ορισμός υπαλλήλου για την αναζήτηση στοιχείων ιδιοκτητών οχημάτων σε αρχεία της ΔΟΥ Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

18. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

19. Αλλαγή ημερών λειτουργίας επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών (εισηγητής κ. Σκορδίλης – Πρόεδρος Δ.Σ.).

20. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ρεθύμνης “Δότες Ζωής” και από την Εθελοντική Ομάδα Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σκορδίλης – Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)