18/05/18, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 14/2018

 

Βαθμός Ασφάλειας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ----------------

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυμνο 18.05.2018

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 13201

 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δ/νση: Δήμος Ρεθύμνης

Λ.Κουντουριώτη 84

Τ.Κ.74131 - ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΡΟΣ:

 

Πληροφορίες: Γαργερού Ελευθερία

ΤΗΛ.: 2831341222

FAX 2831341323

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

2. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

3. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

4. Γενική Γραμματέα Δήμου Ρεθύμνης

5. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

6. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

7. ΜΜΕ

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 14/18)

 

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 23.05.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Α΄ Τριμήνου έτους 2018 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

2. Μέτρα προστασίας της λαϊκής περιουσίας από τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς για χρέη προς το Δήμο άνω των 500 € (εισηγητής κ. Μανουσογιάννης).

3. Μετατροπή υποχρέωσης καταβολής χρηματικού ποσού αντί παραχώρησης τμήματος γηπέδου για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στην Τ. Κ. Καρωτής, σύμφωνα με το από 6.10.78 Π. Δ. παρ. 8 (εισηγητής κ. Μαλάς).

4. Έκδοση ή μη τοπικών κανονιστικών αποφάσεων για α) χωροθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Δημητρακάκη 9-11, β) οριοθέτηση θέσης ολιγόλεπτης στάσης στην οδό Μάχης Κρήτης και γ) επικαιροποίηση θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην πόλη του Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Μαλάς).

5. Έγκριση της αναμορφωμένης Στρατηγικής ΟΧΕ στην ΠΕ Ρεθύμνου και επανυποβολή της στο πλαίσιο της στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Έγκριση της αναμορφωμένης Στρατηγικής ΟΧΕ Περιοχών φυσικού κάλλους Unesco και επανυποβολή της στο πλαίσιο της στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Αποζημίωση δημότη λόγω ρυμοτομίας (εισηγητής κ. Μαλάς).

8. Έγκριση υπόγειας ζεύξης κτιρίων της εταιρείας Ν. & Χ. Βουρβαχάκης Α.Ε., δια της οδού Γ & Λ Κανακάκη (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας α) του έργου “Βελτίωση βατότητας – ασφαλτοστρώσεις οδών Τοπικών Κοινοτήτων 2017”, β) του έργου “Βελτίωση βατότητας – Ασφαλτοστρώσεις οδών”, γ) του έργου “Ανάπλαση οδού Ιωνίας και καθέτων” και δ) της 1ης Σ.Σ. του έργου “Ολοκλήρωση κατασκευής δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων Δ.Ε. Νικ. Φωκά” (εισηγητές κ. Αλεφαντινός – κ. Θεοδωράκης).

10. Έγκριση του 8ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου – 4ου Λυκείου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Ανανέωση της μείωσης του μισθώματος του κτηριακού συγκροτήματος των δημοτικών σφαγείων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Ανάκληση εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης Δημοτικής Αστυνομίας και διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

16. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού από τέλη ακαθαρίστων χρήσης 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

18. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη για τη συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

19. Έγκριση της υπ’ αρ. 151/18 απόφασης του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί καθορισμού τροφείων των τμημάτων Προσχολικής Αγωγής για την σχολική περίοδο 2018 – 2019 (εισηγητής κ. Μοτάκης).

20. Ανάκληση της 638/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί δημοπρασίας κενωθεισών θέσεων περιπτέρων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

21. Έγκριση παράθεσης μπουφέ στα πλαίσια του εορτασμού για την Μάχη της Κρήτης στο Λαογραφικό Μουσειο της Τ.Κ. Χαμαλευρίου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

22. Προμήθεια ειδικής κατασκευής (κουτιού από πλέξι – γκλας) με το λογότυπο του Δήμου Ρεθύμνης για την αποστολή χώματος στην Αυστραλία (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

23. Έγκριση μετακίνησης αιρετών (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

24. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)