04/08/17, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 18

Αριθ. Πρόσκλησης 18                                              Ρέθυμνο 04.08.2017

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 09.08.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Β’ τριμήνου έτους 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης)

2. Τροποποίηση της 325/17 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης νέων οργανικών θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης – Υπηρεσία Καθαριότητας (εισηγητής κ. Γεωργαλής)

3. Έκδοση ή μη τοπικής κανονιστικής απόφασης για χωροθέτηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης σε κεντρικά ξενοδοχεία της πόλης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Έκδοση ή μη τοπικής κανονιστικής απόφασης για τροποποίηση της 357/16 κανονιστικής απόφασης Δ. Σ. του Δήμου Ρεθύμνης περί κατάληψης κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Αλεφαντινός)

5. Οριοθέτηση χώρου για μετατόπιση περιπτέρου και κατάργηση υφιστάμενου (εισηγητής κ. Αλεφαντινός)

6. Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και Περιφέρειας Κρήτης για το έργο “Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός – κ. Σπανουδάκης).

8. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου “Παράκαμψη δρόμος Σταυρωμένος – Αστέρι” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός)

9. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση περιφερειακής οδού Ανωγείων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός)

10. Έγκριση σύναψης σύμβασης με εταιρεία διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και χωροθέτηση των κάδων συλλογής (εισηγητής κ. Σαμψών).

11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Περιβολίων Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός)

12. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την “Προμήθεια ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων” έτους 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Μίσθωση ακινήτου κατάλληλου ως αποθηκευτικός χώρος για την εξυπηρέτηση του 4ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

16. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής του 1ου ΓΕΛ Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

17. Έγκριση της υπ’ αρ. 23/17 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης)

18. Έγκριση απόφασης του Δ. Σ. της “ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ” περί τροποποίησης του προϋπολογισμού της τρέχοντος οικονομικού έτους (εισηγητής κ. Μπιρλιράκη)

19. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης)

20. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του κ. Δημάρχου (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

21. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και του Ν. Π. Δ. Δ. “Ενορία του Καθεδρικού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνου” (εισηγητής κ. Γεωργαλής)

22. Ανάκληση της 852/13 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης χρήσης αίθουσας του Δήμου Ρεθύμνης στην Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Ρεθύμνου λόγω μετεγκατάστασής της (εισηγητής κ. Αγριμάκης)

23. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Τσιομπίκας)

24. Εξέταση αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Αμνάτου για ανανέωση της μείωσης μισθώματος δημοτικού ακινήτου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

25. Σύσταση οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο της Τ. Κ. Χαμαλευρίου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης)

26. Ορισμός αναπληρωτή του Δημάρχου στην επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών (εισηγητής κ. Παπαδουράκης)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)