19/09/14, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 18

Αριθ. Πρόσκλησης 18                                             Ρέθυμνο 19.09.2014

          

               
Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που  θα γίνει στις 24.09.2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00  στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Ορισμός μελών στα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων του Δήμου Ρεθύμνης.
 2. Έκδοση ή μη Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.
 3. Έγκριση 1ης τροποποίησης της μελέτης του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ  Κ.Χ. ΟΔΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)”.
 4. Έγκριση της μελέτης του έργου “ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Έργα βελτίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Φρούριο Φορτέτζα και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης”.
 5. Έγκριση της μελέτης του έργου “ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – Εργασίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στη Δημοτική Πινακοθήκη Κανακάκη”.
 6. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τη δημιουργία δημοτικού δρόμου στον οικισμό Γάλλου και στην Τ.Κ. Χαμαλευρίου. 
 7. Απευθείας αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Χαμαλευρίου για τη χάραξη δρόμου.
 8. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο “Υποστήριξη του Δήμου στην προσυμβατική διαδικασία επιλογής ΣΔΙΤ για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης και δημαρχιακού μεγάρου”.
 9. Έναρξη διαδικασίας σύνταξης διαγραμμάτων κύρωσης δρόμου στη θέση “Τζαμαρίες” οικισμού Γάλλου Δήμου Ρεθύμνης.
 10. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων.
 11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργων.
 12. Αποδοχή της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ”.
 13. Ορισμός μελών και συγκρότηση  Επιτροπών του Δήμου Ρεθύμνης.
 14. Τροποποίηση της υπ' αριθ. 861/11 απόφασης ΔΣ περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης για την υποβολή πρότασης για την υλοποίηση της πράξης “Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Χώρων Δήμου Ρεθύμνης (Δυτικό παραλιακό Μέτωπο)”. 
 15. Ορισμός εκπροσώπων στο ΣΕΔΗΚ.
 16. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας των Πάσης Φύσεως Αθλητικών Χώρων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων και στο Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος.
 17. Ορισμός αναπληρωτή Δημάρχου στην Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών.
 18. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για “Ανταλλακτικά – Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων” έτους 2015.
 19. Έγκριση διενέργειας των προμηθειών α) “Προμήθεια αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας ΣΑΤΑ 2013”, β) “Προμήθεια δικύκλου για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής” Δήμου Ρεθύμνης και γ) “Προμήθεια αναλώσιμου μηχανολογικού εξοπλισμού για το συνεργείο ηλεκτρολόγων”.
 20. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών παντοπωλείου για το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» με απευθείας ανάθεση.
 21. Απευθείας ανάθεση της “Προμήθειας ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίων”.
 22. Άρση κυκλοφορίας δύο (2) Οχημάτων.
 23. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους Μυλοποτάμου, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου και Ανωγείων και του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης για την Τουριστική Προβολή του Νομού.
 24. Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρεθύμνης, στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων – Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας (Υπηρεσία Νεκροταφείων).
 25. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων και οφειλών.
 26. Διαγραφή προσαύξησης εκπρόθεσμων καταβολών.
 27. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων ποσών.
 28. Επικαιροποίηση της 145/13 απόφασης Δ.Σ. και επανακαθορισμός δικαιούχων κινητής τηλεφωνίας και ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως.
 29. Εξέταση αιτήματος για ανανέωση της από 19.11.2012 σύμβασης μίσθωσης με την COSMOTE.
 30. Εξέταση αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμνάτου για μείωση μισθώματος.
 31. Έγκριση χορήγησης αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Ρεθύμνης.
 32. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.
 33. Έγκριση δαπάνης.
 34. Παράταση χρόνου ταφής.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)