21/10/19, Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 17/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 17/19)

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 25.10.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Συζήτηση επί αιτήματος των συμβασιούχων υπαλλήλων του Δήμου Ρεθύμνης, οι συμβάσεις των οποίων έχουν παραταθεί προσωρινά.

2. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Ρεθύμνης στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης.

3. Ενημέρωση για τη συνάντηση εκπροσώπων του Δήμου με εκπροσώπους της Αστυνομίας

4. Έγκριση εκκίνησης διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Εκπόνηση μελετών για τη χωροθέτηση καταδυτικού πάρκου στο Δήμο Ρεθύμνου” (εισηγητής κ. Μαλάς).

5. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2019” (εισηγητής κ. Μαλάς).

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Συντηρήσεις – κατασκευές τεχνικών έργων” (εισηγητής κ. Μαλάς).

7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον αύλειο χώρο Δημοτικού Σχολείου Σταυρωμένου” (εισηγητής κ. Μαλάς).

8. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (εισηγητές κ.κ. Μαλάς, Σπανουδάκης).

9. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος

10. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο “Αποκατάσταση κτιρίων Φορτέρζας και επανάχρηση με λειτουργία πολιτιστικών δραστηριοτήτων”(εισηγητής κ. Μαλάς).

11. Τροποποίηση της 600/19 απόφασης Δ. Σ. περί υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο “Προσβάσιμη φύση και πολιτισμός – Αειφόρος τουρισμός (in – heritage)”(εισηγητής κ. Μαλάς).

12. Έγκριση υποβολής αιτήματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για έγκριση επιλεξιμότητας και χορήγησης δανείου για το έργο “Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Μαλάς).

13. Εξειδίκευση δαπάνης του προγράμματος Destinations για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού κινητικότητας και προσβασιμότητας Δήμου Ρεθύμνης”(εισηγητής κ. Μαλάς).

14. Τροποποίηση της 332/19 απόφασης Δ. Σ. περί έγκρισης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου επιστημονικού συνεργάτη για την υλοποίηση του προγράμματος CIVITAS DESTINATIONS, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020 (εισηγητής κ. Μαλάς).

15. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με ΕΕΤΑΑ για την κατάθεση πρότασης για την ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης(εισηγητής κ. Μαλάς).

16. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

17. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ρεθύμνης (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

18. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

19. Ορισμός Προέδρου και μελών παραγωγικών τάξεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής)

20. Ορισμός εκπροσώπων στο ΣΕΔΗΚ (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

21. Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή λαϊκών αγορών Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης(εισηγητής κ. Αγριμάκης).

22. Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους Δημοτικούς Συμβούλους για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

23. Συγκρότηση επιτροπής για την αντιμετώπιση της χρήσης αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών σε ανήλικους (εισηγητής κ. Δερεδάκης)

24. Έγκριση των υπ’ αρ. 149/19, 157/19 και 158/19 αποφάσεων του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί διαγραφής οφειλών και τυχόν προσαυξήσεων για το σχολικό έτος 2018 - 2019 (εισηγητής κ. Μοτάκης).

25. Έγκριση χορήγησης αιγίδας του Δήμου Ρεθύμνης στο 3ο επιμορφωτικό διήμερο σεμινάριο του 1ου ΕΠΑΛ Ρεθύμνου με τίτλο “Ρέθυμνο Τεχνική Πρωτεύουσα Κρήτης” (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

26. Παραχώρηση οικοπεδικών χώρων εντός των Δημοτικών Νεκροταφείων Άδελε και Μυριοκεφάλων του Δήμου Ρεθύμνης για την κατασκευή οικογενειακών τάφων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

27. Συζήτηση για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στην πόλη μας (εισηγητής κ. Φουρφουλάκης).

28. Έγκριση κανονισμού οικονομικής διαχείρισης ΚΕΔΗΡ (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

29. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

04 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)