22/06/18, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 17

 Ρέθυμνο 22.06.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 17/18)

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 27.06.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση προμήθειας αυτοκινήτων από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου “Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2017” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Χορήγηση παράτασης εργασιών των έργων α) “Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2017 και β) “Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Περιβολίων Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση βατότητας – ασφαλτοστρώσεις οδών Τοπικών Κοινοτήτων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συγκρότηση επιτροπής για τη διαπίστωση ακαταλληλότητας οχημάτων του Δήμου (εισηγητής κ. Σαμψών).

6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

7. Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια Πλαστικών Κάδων Απορριμμάτων και επιστήλιων πλαστικών δοχείων απορριμμάτων» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

8. Ανάκληση έκθεσης βεβαίωσης παράβασης Δημοτικής Αστυνομίας (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

9. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

10. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

11. Έγκριση του υπ’ αρ. 4 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

12. Έγκριση των υπ’ αρ. 164 και 166/18 αποφάσεων του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” σε ορθή επανάληψη περί εξέτασης αιτήματος για διαγραφή τροφείων και διαγραφής σπουδαστών από το Δημοτικό Ωδείο αντίστοιχα (εισηγητής κ. Μοτάκης).

13. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας στην Τ.Κ. Αρχαίας Ελεύθερνας στον οικείο Πολιτιστικό Σύλλογο (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

14. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)