07/07/17, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 17

Αριθ. Πρόσκλησης 17

Ρέθυμνο 07.07.2017

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 12.07.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1. Ενημέρωση για την πορεία εξέλιξης του θέματος των συμβασιούχων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, των οποίων οι συμβάσεις έχουν παραταθεί (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

2. Σύσταση νέων οργανικών θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης - Υπηρεσία Καθαριότητας (εισηγητής κ. Σαμψών).

3. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

4. Τροποποίηση του σχεδίου πόλης και χαρακτηρισμός χώρου για τη δημιουργία Αστυνομικού Μεγάρου (εισηγητής κ. Μαλάς).

5. Έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Έγκριση σύναψης σύμβασης με εταιρεία διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και χωροθέτηση των κάδων συλλογής (εισηγητής κ. Σαμψών).

7. Ανταλλαγή ακινήτου στην Τ.Κ. Γερανίου με ακίνητο ιδιοκτησίας Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης Κ.Χ. οδών Κουρμούλη και Κριάρη (Τμήμα οδού Κριάρη)” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Συμπληρωματικές εργασίες στο 4ο Γυμνάσιο – 5ο Λύκειο” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας των έργων α) “Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων της παραλιακής ζώνης Δήμων Νικ. Φωκά και Αρκαδίου Ν. Ρεθύμνης Β1 Υποέργο: “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων παραλιακής ζώνης Δήμου Αρκαδίου” (Δίκτυα)” του Δήμου Αρκαδίου”, β) “Ολοκλήρωση κατασκευής δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά” και γ) “Ποδηλατικές διαδρομές Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας “Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών και Χρωμάτων” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Έγκριση διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου με απευθείας ανάθεση για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Γερανίου (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

14. Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

15. Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

16. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου για την εγκατάσταση Α.Τ.Μ. στον οικισμό Αδελιανό Κάμπο της Δ.Κ. Άδελε (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Αντικατάσταση μελών στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

18. Μετονομασία του 5ου Πειραματικού ΓΕΛ Πανεπιστημίου Κρήτης σε «Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο) και προσθήκη της προσωνυμίας “Εμμανουήλ Κριαράς” (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

19. Έκδοση απόφασης υποστήριξης της προσπάθειας του Δήμου Μήλου για τον επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

20. Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος ενοικίασης ποδηλάτων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

21. Έγκριση τουριστικής προβολής του Δήμου μέσω καταχώρησης στην τουριστική έκδοση “Icons Travellers” και στο portal www.travelstyle.gr – Ψήφιση σχετικής πίστωσης (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

22. Έγκριση διενέργειας προμήθειας “Memory sticks” για την τουριστική προβολή του Δήμου Ρεθύμνης - Ψήφιση σχετικής πίστωσης (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

23. Παραχώρηση χρήσης αποθήκης κάτω από το Κοινοτικό Γραφείο Αρχοντικής στον οικείο Πολιτιστικό Σύλλογο (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

24. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

25. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στα Δημοτικά Νεκροταφεία Ρεθύμνης και οικισμού Μέσης, της Τ.Κ. Μέσης Δ.Ε. Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

02 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)