22/07/16, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 17 (συνεδρίαση 27/07/2016, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 17                                                  Ρέθυμνο 22.07.2016


ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 27.07.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Κήπου Δήμου Ρεθύμνης (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

2. Παραλαβή και έγκριση του πρώτου και δεύτερου πακέτου εργασίας του προγράμματος “Επέκτασης του ερευνητικού προγράμματος Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης του Ρεθύμνου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την “ΑΜΑΡΙ ΑΕ – Ο.Τ.Α.” για την εναπόθεση και υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

4. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων και εργασιών (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Χορήγηση παράτασης έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της μελέτης “Μελέτη ισόπεδου κυκλικού κόμβου στρατοπέδου Θεοδωράκη Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Συμψηφισμός αποζημίωσης με εισφορές σε χρήμα (εισηγητής κ. Κονταξάκης).

11. Έγκριση αποζημίωσης λόγω πράξης εφαρμογής και πράξης αναλογισμού (εισηγητής κ. Κονταξάκης).

12. Χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

13. Στέγαση 16ου Δημοτικού Σχολείου & 10ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου - Αλλαγή του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως του Ρεθύμνου στο οικόπεδο «ΧΕΝ» στον Τίμιο Σταυρό και του συνεχόμενου οικοπέδου του Δήμου Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

14. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

16. Καθορισμός τέλους για την παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ν. Φωκά Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

18. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

19. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

20. Έγκριση διενέργειας της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

21. Έγκριση διενέργειας προμηθειών (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

22. Έγκριση 1 & 2 πρακτικών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας «Ανταλλακτικά – Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» έτους 2016 (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

23. Έγκριση των υπ' αρ. 20/16 και 21/16 αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

24. Έγκριση της υπ' αρ. 277/16 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου περί έγκρισης κανονισμού παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένος Ρεθύμνης (εισηγήτρια κα Κουτσαλεδάκη).

25. Έγκριση της υπ' αρ. 186Α/16 του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί εγγραφής παιδιού σε Βρεφονηπιακό Σταθμό χωρίς την υποχρέωση καταβολής τροφείων (εισηγητής κ. Τσιομπίκας).

26. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Δημοτικού Σχολείου Ρουσσοσπιτίου (Επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων) (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

27. Ορισμός εκπροσώπου μετά του αναπληρωτή του για να συμμετέχει στην Επιτροπή καταλληλότητας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου Α/θμιας Εκπ/σης και συγκεκριμένα του Δημοτικού Σχολείου 16ου Ρεθύμνου και του Νηπιαγωγείου 10ου Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

28. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος του μέτρου 19 “Στήριξη για Τοπική τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (εισηγητής κ. Σκορδίλης – Πρόεδρος Δ.Σ.).

29. Ακύρωση της υπ' αρ. 853/14 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αλλαγής ημερών λειτουργίας επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών (εισηγητής κ. Σκορδίλης – Πρόεδρος Δ.Σ.).

30. Γνωμοδότηση για κοπή ή μη δέντρου (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

31. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στο Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” για την στέγαση ΚΑΠΗ (εισηγητής κ. Τσιομπίκας)

32. Παραχώρηση της χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Σαϊτούρων προς τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Σαϊτούρων «Νύμφης Ποτάμια» (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

33. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από την Τομεακή Οργάνωση Ρεθύμνης της ΚΝΕ, την θεατρική ομάδα “Τσόκαρα”, το Σωματείο “Ανεμόμυαλοι”, τον κ. Συνολάκη Νικόλαο, το κίνημα “Wheelling help”, το ΕΠΑΜ, τον Αγροτικό Σύλλογο Ν. Ρεθύμνης, τον κ. Μπικάκη Ανδρέα και την κα Κορνελάκη Αικατερίνη (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)