22/06/17, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 16

Αριθ. Πρόσκλησης 16                                             Ρέθυμνο 22.06.2017

 
ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 26.06.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση του προβλήματος των συμβασιούχων Ι.Δ.Ο.Χ. του Δήμου Ρεθύμνης, μετά τη δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου .

2. Έγκριση της 50/17 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου περί τροποποίησης του κανονισμού χρήσης χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένος (εισηγήτρια κα Κουτσαλεδάκη).

3. Συζήτηση επί αιτήματος της δημοτικής παράταξης “Ρέθυμνο Αλληλεγγύη Ανατροπή” για την αναβάθμιση του Ενετικού Λιμανιού (εισηγητής κ. Ανδρουλάκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)