23/06/16, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 16 (συνεδρίαση 27/06/2016, ώρα 14:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 16

Ρέθυμνο 23.06.2016

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 27.06.2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Κήπου Δήμου Ρεθύμνης (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

2. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “Civitas – Destination” με αριθμό συμβολαίου 689031 και έγκριση υλοποίησης της πράξης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

3. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “Ανέγερση 2ου Δημοτικού Σχολείου Ατσιποπούλου” με κωδικό ΟΠΣ 5000517 και έγκριση υλοποίησης της πράξης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (εισηγήτρια κα Πελαντάκη).

5. Διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων και οφειλών (εισηγήτρια κα Πελαντάκη).

6. Διαγραφή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής (εισηγήτρια κα Πελαντάκη).

7. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (εισηγήτρια κα Πελαντάκη).

8. Έγκριση πρακτικών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας «Ανταλλακτικά – Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» έτους 201 (εισηγήτρια κα Πελαντάκη).

9. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Εργαζομένους των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης» έτους 2016 (εισηγήτρια κα Πελαντάκη).

10. Έγκριση διενέργειας προμηθειών (εισηγητές κ. Αλεφαντινός - κα Πελαντάκη).

11. Ακύρωση παραστατικών που αφορούν τέλος στάθμευσης στο δημοτικό χώρο στάθμευσης της πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων (εισηγήτρια κα Πελαντάκη).

12. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

13. Χορήγηση παράτασης εργασιών ολοκλήρωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. ΟΔΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)») (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

14. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων και εργασιών (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

15. Ανάκληση της 412/16 απόφασης και λήψη νέας για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της “Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διευθέτηση ρέματος στο Σφακάκι» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

17. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

18. Έγκριση των υπ' αρ. 55, 56 και 57/16 αποφάσεων του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΡ περί είσπραξης εισιτηρίων στη Γιορτή Κρητικής Διατροφής, αντιτίμων στα Εικαστικά Εργαστήρια και διανομής εκπτωτικού κουπονιού στους επισκέπτες του Φρουρίου Φορτέτζας αντίστοιχα (εισηγητής κ. Ηλιάκης).

19. Έγκριση των υπ' αρ. 203, 204Α και 204Β/16 του Δ.Σ. του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Παιδείας” περί διαγραφής παιδιών από το Δημοτικό Ωδείο και τους Παιδικούς Σταθμούς (εισηγητής κ. Τσιομπίκας

20. Έγκριση και ψήφιση δαπάνης για την τουριστική προβολή του δήμου μέσω της τουριστικής έκδοσης “ByBus” (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

21. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή φιλοξενίας (εισηγητής κ. Σκορδίλης – Πρόεδρος Δ.Σ.)

22. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Οικονομικών Θεμάτων του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σκορδίλης – Πρόεδρος Δ.Σ.)

23. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD / LEADER του ΑΚΟΜΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

24. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από την ΚΕΔΗΡ και το Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε. Ρεθύμνου (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)