14/08/14, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 16 (συνεδρίαση 21/08/2014, ώρα 13:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 16                                                    Ρέθυμνο 14.08.2014


                         
Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που  θα γίνει στις 21.08.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00  στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2015.
 2. Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου “Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοιχτών δημόσιων χώρων Δ. Ρεθύμνης (δυτικό παραλιακό μέτωπο)” μέχρι 31-10-14(έργο συγχρηματοδοτούμενο ΕΣΠΑ”
 3. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Δρόμοι Μασταμπά – Καλλιθέας 2010”.
 4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Δρόμοι Αγίου Νικολάου – Κουμπέ 2010”.
 5. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καθισμάτων για την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και των  εργασιών διαμόρφωσης της.
 6. Έναρξη διαδικασίας σύνταξης διαγραμμάτων κύρωσης δρόμου στη θέση “Τζαμαριές” οικισμού Γάλλου.
 7. Έγκριση διενέργειας των προμηθειών τροφίμων με δημόσιο ανοιχτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό, διότι η ετήσια συνολική δαπάνη για όμοια ή ομοειδή αγαθά των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ρεθύμνης  καθώς και του Μουσικού Σχολείου, υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.
 8. Δωρεάν παραχώρηση πλατείας 4ων Μαρτύρων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μουρτζανών.
 9. Δωρεάν παραχώρηση στο σύλλογο “ΑΡΧΕΛΩΝ” για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας, της πλατείας Τίτου Πετυχάκη μπροστά από το Ωδείο.
 10. Έγκριση διενέργειας προμήθειας  τριών (3) σκάνερ προκειμένου να διεξάγονται ηλεκτρονικές δημοπρασίες.
 11. Έγκριση διενέργειας προμήθειας απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού για τις ψηφιακές υπογραφές (15) υπαλλήλων προκειμένου να διεξάγονται ηλεκτρονικές δημοπρασίες. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης
 2. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
 3. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
 4. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης
 6. ΜΜΕ 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)