Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλιου 15/2020 - 03/07/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 15/20)

 

Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, την Παρασκευή 03.07.2020 και ώρα 20:00, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απαλλαγή ή μη των τελών παραχωρημένου κοινοχρήστου χώρου, για όσες εκ των επιχειρήσεων διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του covid-19 και δεν έκαναν χρήση του χώρου σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄171) και για το χρονικό διάστημα που ίσχυσαν οι περιορισμοί λόγω covid-19. (άρθρο 37 παρ. 8-9 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 68Α) και τροποποίηση της με αριθμό 28/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τμηματικής καταβολής του τέλους κοινοχρήστων χώρων για το σύνολο των αδειών για το έτος 2020 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

2. Απαλλαγή ή μη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α’ 74), για όσες εκ των επιχειρήσεων διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού covid-19 για το χρονικό διάστημα που ίσχυσαν οι περιορισμοί και ρύθμιση θεμάτων συμψηφισμού ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί εντός του διαστήματος απαλλαγής με μελλοντικές απαιτήσεις τελών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

3. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξεων με τίτλο α) «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης 5ου δημοτικού σχολείου Ρεθύμνης», β) «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης 6ου δημοτικού σχολείου Ρεθύμνης», γ) «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης 7ου δημοτικού σχολείου Ρεθύμνης» και δ) «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης 13ου δημοτικού σχολείου Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Μαλάς).

4. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (εισηγητές κ.κ. Μαλάς, Σπανουδάκης).

5. Γνωμοδότηση για την κοπή δέντρων (εισηγητής κ. Ηλιάκης).

6. Παραχώρηση δημοτικού χώρου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης (εισηγητής κ. Κρεβετζάκης).

7. Ανανέωση παραχώρησης χρήσης χώρου στον Όμιλο Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

8. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο δημοτικό νεκροταφείο Ρεθύμνης στην περιοχή Τρία Μοναστήρια (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

04 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)