02/08/19, Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 15/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 15/19)

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 07.08.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Έκδοση ή μη τοπικής κανονιστικής απόφασης για χωροθέτηση θέσης ολιγόλεπτης στάσης στην οδό Κουμουνδούρου 8 (εισηγητής κ. Αλεφαντινός)

2. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης των έργων α) “Ασφαλτόστρωση δρόμου Γυμνασίου Λυκείου Ατσιποπούλου προς Γάλλου Πανεπιστήμιο” και β) “Ολοκλήρωση χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων Κυριάννας” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Έγκριση μελέτης “Νέα πλατεία σχεδίου πόλεως ανάμεσα στα ΟΤ 317 και ΟΤ 318” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Έγκριση : α) του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Δημιουργία χώρου αθλοπαιδειών στην Κυριάννα», β) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα Φεβρουαρίου 2019 (ΔΕ Νικ. Φωκά)”, γ) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στη Δημ. Ενότητα Νικ. Φωκά” και δ) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Συντήρηση κοινόχρηστων παιδικών χαρών”(εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας των έργων α) “Διάνοιξη δημοτικού δρόμου εντός οικισμού Γάλλου”. β) “Συντήρηση κοινόχρηστων παιδικών χαρών” και γ) “Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Αγίου Γεωργίου και οδού Άγγελου Σικελιανού στο Ρέθυμνο” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων α) “Βελτιωτικές παρεμβάσεις στα γήπεδα Σοχώρας, Μισσιρίων” και β) Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2017” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης για την υλοποίηση του έργου “Αναβάθμιση πλατείας αθλητικού πολιτιστικού κέντρου Αρμένων” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Εξειδίκευση δαπάνης για τη μελέτη με τίτλο “Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου Ανακαίνιση παραδοσιακού Ελαιοτριβείου και μετατροπή της χρήσης του σε Ανοικτό Μουσείο επαυξημένης πραγματικότητας” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Οριοθέτηση ρέματος στη θέση «ΛΕΡΑ» Τ. Κ. Καρωτής Δ. Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Μαλάς).

10. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (εισηγητές κ.κ. Αλεφαντινός, Σπανουδάκης).

11. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (αγροτεμαχίου) στη θέση “Γκαργκάνη” της Τ.Κ. Χαρκίων Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Ανάκληση πράξεων βεβαίωσης παράβασης Ομάδας Ελέγχου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ρεθύμνης στην έκθεση “SENIOR” στη Στοκχόλμη και μετακίνησης της Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής για το σκοπό αυτό (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

14. Ορισμός εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

15. Ορισμός επιτροπών για παραλαβή μελετών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

16. Έγκριση διοργάνωσης Τριάθλου (κολύμβηση – ποδηλασία – τρέξιμο) από το Τμήμα Αθλητισμού Δήμου Ρεθύμνης από 27 έως 29 Σεπτεμβρίου (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

17. Έγκριση εκδήλωσης με θέμα τη σεξουαλική αγωγή για όλους και εξειδίκευση σχετικής δαπάνης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

18. Οικονομική ενίσχυση αθλητών Εθνικής Ομάδας Ελληνικής Ομοσπονδίας Ζίου Ζίτσου (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

19. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)