01/06/18, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 15/2018

Βαθμός Ασφάλειας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ----------------

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυμνο 01.06.2018

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 14306

 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δ/νση: Δήμος Ρεθύμνης

Λ.Κουντουριώτη 84

Τ.Κ.74131 - ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΡΟΣ:

 

Πληροφορίες: Γαργερού Ελευθερία

ΤΗΛ.: 2831341222

FAX 2831341323

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

2. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

3. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

4. Γενική Γραμματέα Δήμου Ρεθύμνης

5. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

6. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

7. ΜΜΕ

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 15/18)

 

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 06.06.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Μέτρα προστασίας της λαϊκής περιουσίας από τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς για χρέη προς το Δήμο άνω των 500 € (εισηγητής κ. Μανουσογιάννης).

2. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για οριοθέτηση είκοσι εννέα (29) θέσεων για τη λειτουργία συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος CIVITAS DESTINATIONS (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Τροποποίηση ή μη της υπ’ αρ. 357/16 τοπικής κανονιστικής απόφασης περί καταλήψεων κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού και Δια Βίου Μάθησης (εισηγήτρια κα Κρεβατσούλη).

5. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κυριότητας αυτοκινήτου του Δήμου Ρεθύμνης στο Δήμο Μυλοποτάμου (εισηγητής κ. Σαμψών).

6. Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) (εισηγητής κ. Σαμψών).

7. Αποδοχή γνωμοδότησης μελετητή του έργου: «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος 5ου γυμνασίου – 4ου λυκείου» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

9. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 14437/9-6-2017 Σύμβασης του Δήμου μας με τα ΕΛΤΑ με σκοπό την απορρόφηση ολόκληρου του συμβατικού αντικειμένου της για την «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

10. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

11. Έγκριση των υπ’ αρ. 2 και 3/18 πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

12. Προσθήκη προσωνυμίας “Αρσάνιο Λύκειο” και “Αρσάνιο Γυμνάσιο” στο 4ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου και στο 5ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου αντίστοιχα (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

13. Έγκριση μετακίνησης αιρετών (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

14. Συμπλήρωση της 50/18 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και των δύο Φιλοζωικών Σωματείων του Δήμου και παραχώρηση χρήσης χώρου για την πραγματοποίηση στειρώσεων (εισηγητής κ. Θεοδωράκης).

15. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

16. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο δημοτικό Νεκροταφείο Ρεθύμνης που βρίσκεται στην περιοχή Τρία Μοναστήρια (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό Νεκροταφείο της Τ.Κ. Γωνιάς του Δήμου Ρεθύμνης για κατασκευή οικογενειακού τάφου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

18. Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)