09/06/17, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 15

 

Αριθ. Πρόσκλησης 15

Ρέθυμνο 09.06.2017

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 14.06.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1. Καταβολή του ποσοστού του ανταλλάγματος από την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε δόσεις (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

2. Οριοθέτηση ρέματος μεταξύ των ΟΤ 523 και ΟΤ 101 στον Κουμπέ Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Μαλάς).

3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Σκουλουφίων Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σπηλίου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός)

5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

6. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

7. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 544/14 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

8. Ορισμός εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π. “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ” (εισηγητής κ. Μοτάκης).

9. Έγκριση των υπ’ αρ. 165/2017 και 175/17 αποφάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π. “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ” περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 33/2017 απόφ. ΔΣ για τους υπό κατάταξη μαθητές του Ωδείου για το σχολικό έτος 2016-2017, ως προς την τάξη κατάταξης δύο μαθητριών του Ωδείου, και διαγραφής παιδιών από την δύναμη του Α’ & Β’ Βρεφονηπιακού Σταθμού αντίστοιχα (εισηγητής κ. Μοτάκης).

10. Έγκριση αποφάσεως του ΔΣ της ΚΕΔΗΡ περί καθορισμού τιμών εισιτηρίων των εκδηλώσεων της Γιορτής Κρητικής Διατροφής 2017 (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

11. Έγκριση για την ένταξη Φιλανθρωπικού Ποδοσφαιρικού Αγώνα μεταξύ της Εθνικής Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και της Ομάδας Επίλεκτων εν ενεργεία Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Σ. Ρεθύμνης υπό την Αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης και έγκριση - ψήφιση - ανάληψη - δέσμευση δαπάνης παροχής φιλοξενίας στους αθλητές που θα συμμετάσχουν στον ανωτέρω αγώνα (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

12. Έγκριση επιχορήγησης στο Λύκειο των Ελληνίδων Ρεθύμνου για την οικονομική ενίσχυση των δράσεων του για τα 100 χρόνια από την ίδρυση και λειτουργία του και έγκριση – ψήφιση σχετικής δαπάνης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

13. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)