19/07/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 14/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 14/19)

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 23.07.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης των έργων α) “Κατασκευή υποδομής παιδικής χαράς Σταυρωμένου” και β) “Ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόμου Πρασσών”(εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

2. Έγκριση 1ων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων : α) «Ανακαίνιση για ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», β) “Βελτίωση δημοτικών οδών στην Τ.Κ. Χρωμοναστηρίου” , γ) “Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα Φεβρουαρίου 2019 (Δ.Ε. Λαππαίων)” και δ) «Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα Φεβρουαρίου 2019 (Δ.Ε. Ρεθύμνου) (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

3. Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου “Μνημείο πεσόντων στα Μισίρια” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Συγκρότηση επιτροπών α) χαρακτηρισμού εδαφών και β) παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “Διάνοιξη δημοτικού δρόμου εντός του οικισμού Γάλλου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (εισηγητές κ.κ. Αλεφαντινός, Σπανουδάκης).

6. Έγκριση ανταμοιβής (Bonus) της Υπηρεσίας «Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της Πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

7. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

8. Καθορισμός μηνιαίας καταβαλλόμενης αποζημίωσης χρήσης δημοτικών ακινήτων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών & Χρωμάτων» για την Ομάδα Β΄ «ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμεΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» για το ΤΜΗΜΑ 4: «Βοηθητικός εξοπλισμός» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

11. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Αποζημιώσεις δημοτών λόγω απαλλοτρίωσης και ρυμοτομίας (εισηγητής κ. Μαλάς).

13. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ. Σαμψών).

14. Τροποποίηση συστατικών πράξεων των ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

15. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή καταλληλότητας κτιρίου που στεγάζεται το 10ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

16. Έγκριση της υπ’ αρ. 75/19 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΡ περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (εισηγήτρια κα Μπιρλιράκη).

17. Έγκριση των υπ’ αρ. 94/19, 103/19, 107/19, 114/19, 116/19 και 126/19 αποφάσεων του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων και συμψηφισμός με υπάρχουσες οφειλές, διαγραφής σπουδαστών από το Δημοτικό Ωδείο και παιδιών από παιδικούς σταθμούς (κ. Μοτάκης).

18. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

19. Έγκριση επιχορήγησης του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία “Ακαδημία Μαχητικών Τεχνών Ρεθύμνου” (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

20. Έγκριση δαπάνης για την παροχή φιλοξενίας στα πλαίσια της εκδήλωσης με θέμα “Στα χνάρια του Ερωτόκριτου” (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

21. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Οικονομικών Θεμάτων στην Αθήνα (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

22. Παραχώρηση χρήσης του κοινοτικού γραφείου της Τ.Κ. Καρέ στον οικείο Πολιτιστικό Σύλλογο (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

23. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

24. Παραχώρηση χώρου στο δημοτικό νεκροταφείο της Δ.Κ. Άδελε Δήμου Ρεθύμνης για κατασκευή οικογενειακού τάφου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)