26/05/17, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 14

Αριθ. Πρόσκλησης 14                                             Ρέθυμνο 26.05.2017

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 30.05.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Α΄ τριμήνου έτους 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

2. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τις προμήθειες α) “Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στην πλατεία Μικρασιατών” και β) “Προμήθεια σκυροδέματος” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

3. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

4. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμών Δ.Ε. Αρκαδίου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοιχτών δημοσίων χώρων Δ. Ρεθύμνης (Δυτικό παραλιακό μέτωπο)” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Σημειακές – Αισθητικές παρεμβάσεις στην πόλη του Ρεθύμνου” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

8. Έγκριση και ψήφιση δαπάνης για την χορηγία δείπνου σε πανεπιστημιακούς του εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος “Erasmus” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

9. Έγκριση για την ένταξη διεθνούς συνεδρίου με κεντρικό θέμα “Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή” υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

10. Ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας αθλητικών χώρων (εισηγητής κ. Λαχνιδάκης).

11. Σύσταση οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Δ.Κ. Άδελε Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)