03/06/16, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 14 (συνεδρίαση 08/06/2016, ώρα 14:30)

Αριθ. Πρόσκλησης 14                                                     Ρέθυμνο 03.06.2016

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης


Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 08.06.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση ή μη του κανονισμού λειτουργίας του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (parking) της πλατείας 4ων Μαρτύρων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

2. Λήψη απόφασης για την ανάθεση με τη διενέργεια διαγωνισμού της διαχείρισης και λειτουργίας του δημοτικού υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) της πλατείας 4ων Μαρτύρων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

3. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στο Δήμο Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

4. Έκδοση ή μη τοπικής κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό Θεοτοκοπούλου (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ποδηλατικές διαδρομές Δήμου Ρεθύμνης” (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

6. Έγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Βελτίωση περιφερειακής Δημοτικής οδού Ανωγείων» (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

7. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

8. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων – εργασιών και προμηθειών (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

9. Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

10. Συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Α.Κ.Ο.Μ.Μ. - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (εισηγητής κ. Αλεφαντινός).

11. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

12. Διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων και οφειλών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

13. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

14. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

15. Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων» έτους 2016 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης)

16. Έγκριση διενέργειας προμηθειών (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

17. Παραχώρηση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Άνω Μαλακίου για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού από τον ΟΤΕ (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

18. Τροποποίηση της υπ' αρ. 720/14 απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Ονοματοθεσίας (εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. - κ. Σκορδίλης).

19. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο δημοτικό νεκροταφείο Ρεθύμνης στην περιοχή Τρία Μοναστήρια και παραχώρηση οικοπεδικού χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου στο δημοτικό νεκροταφείο της Τ.Κ. Γωνιάς (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

ΜΜΕ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)