25/07/14, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 14 (συνεδρίαση 30/07/2014, ώρα 12:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 14                                                             Ρέθυμνο  25.07.2014

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που  θα γίνει στις 30.07.2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00  στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1. Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Β΄ τριμήνου έτους 2014.

2. Αναπροσαρμογές ή μη δημοτικών τελών και δικαιωμάτων.

3. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση της κατασκευής των περιπτέρων.

4. Έκδοση ή μη Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

5. Έγκριση 1ης τροποποίησης της μελέτης του έργου “Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης Κ.Χ. οδών Κουρμούλη και Κριάρη (Τμήμα οδού Κουρμούλη)”.

6. Μετάθεση του χρόνου παράδοσης της Κατηγορίας Έπιπλα για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ”.

7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργων.

8. Έγκριση Α. Π. Ε. και Π. Κ. Τ. Μ. Ν. Ε. έργων.

9. Αποδοχή των επιτροπών χαρακτηρισμού εδαφών των έργων α) “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ” και β) «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΠΠΑΙΩΝ».

10. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την “Τουριστική προβολή του Νομού Ρεθύμνης”, έγκριση όρων αυτής και καθορισμός τρόπου καταβολής του ποσού συμμετοχής.

11. Έγκριση μνημονίων συνεργασίας με φιλοζωικά σωματεία και ιδιώτες Κτηνιάτρους για τη λειτουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου.

12. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας μιας μονάδας κλιματισμού οροφής για το γραφείο καταστημάτων του Δήμου Ρεθύμνης με απευθείας ανάθεση.

13. Διεύρυνση ωραρίου εργασίας σε Τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

14. Παράλληλη άσκηση από το Δήμο Ρεθύμνου αρμοδιοτήτων της καταργημένης Δημοτικής Αστυνομίας που μεταβιβάστηκαν στην Ελληνική Αστυνομία

15. Λήψη απόφασης για την προσφυγή στην διαδικασία της μίσθωσης ακινήτου με

απευθείας ανάθεση, για την στέγαση των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Ρεθύμνου.

16. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 801/13 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την αγορά οικοπέδου στην Δημοτική Κοινότητα Ατσιποπούλου του Δήμου Ρεθύμνου για χρήση ως χώρου στάθμευσης και χώρου ανέγερσης μνημείου.

17. Εξέταση αιτημάτων περί μείωσης μισθωμάτων.

18. Έγκριση και ψήφιση δαπάνης για την παροχή φιλοξενίας στα πλαίσια ημερίδας που διοργανώνει ο Δήμος για την παρουσίαση του τουριστικού οδηγού προσβασιμότητας του έργου “Αγία Νάπα Ρέθυμνο Καθολικά προσβάσιμες πόλεις”.

19. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.

20. Παράταση χρόνου ταφής.

21. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης
  2. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
  3. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
  4. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
  5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης
  6. ΜΜΕ 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)