21/06/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 13/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 13/19)

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 25.06.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Πρόσληψη τακτικού προσωπικού για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α/18-12-2018) και την αρίθμ. 1921/11-1-2019 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (εισηγητής κ. Παπαδουράκης).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

02 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)